Amazon cùng sàn thương mại điện tử xóa bỏ các gian hàng trục lợi từ dịch Covid-19

 

[English Below] Gần đây, Amazon đã tiến hành xóa 2.500 gian hàng với 530.000 sản phẩm có dấu hiệu trục lợi từ đại dịch Covid-19. Dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra đã làm “rúng động” toàn cầu trong thời gian gần đây, chính vì thế đã có rất nhiều lợi dụng tình hình này để đầu cơ tích trữ, gom hàng và tăng giá bất hợp lý. Tập đoàn Amazon đã tiến hành điều tra và xử lý xóa 2.500 gian hàng để ngăn chặn các hành vi này.

 

Cứ tưởng rằng 2.500 là một con số khổng lồ, nhưng con số này chỉ tương đương 28% số gian hàng thương mại điện tử bị xóa ở thị trường Việt Nam. Tức là Việt Nam chúng ta đã có gần 9.000 gian hàng thương mại đã bị xóa sổ vì đầu cơ tích trữ nhằm trục lợi trong mùa dịch.

 

Nguồn: onlinesellersinsurance

 

Chung tay xóa bỏ 

 

Mới đây, Amazon đã thông báo công khai rằng tập đoàn đã xóa 2.500 gian hàng với 530.000 sản phẩm trên kênh thương mại điện tử của họ, lý do là bởi vì những gian hàng này có dấu hiệu làm lũng đoạn thị trường, tăng giá bất hợp lý để trục lợi. Brian Huseman - Phó chủ tịch của chính sách công Amazon đã nêu lên quan điểm rằng tập đoàn đang chủ động giám sát cả thị trường để loại bỏ những gian hàng hay sản phẩm vi phạm quy định.

 

Nguồn: onlinesellersinsurance

 

Không chỉ tại Việt Nam, ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ,... đều sẽ có những cá nhân có tính cộng đồng thấp, lợi dụng dịch bệnh để tích trữ khẩu trang, nước rửa tay khô, nước sát khuẩn, nước muối sinh lý,... để bán ra với giá gấp hàng chục lần giá bán thực tế. Những người này không hiểu một điều đơn giản rằng, nếu dịch bệnh bùng phát thì ngay chính bản thân họ và những người trong gia đình sẽ không còn an toàn để tiêu xài số tiền mà họ trục lợi được. Liệu chỉ vì một số tiền có thể kiếm được từ dịch bệnh có đáng để họ đánh đổi tính mạng của cả cộng đồng?

 

Nguồn: mediacdn

 

Tập đoàn Amazon đã chung tay cùng với hàng trăm tập đoàn kinh doanh thương mại điện tử xóa bỏ hàng trăm ngàn tài khoản với hàng triệu sản phẩm (hoặc là đầu cơ tích trữ bán giá cao, hoặc bán những sản phẩm thiếu chất lượng, không đạt yêu cầu ra thị trường). Đây có lẽ là dịp “vàng thử lửa”, giúp Amazon nhìn rõ lại những lỗ hổng trong công tác quản lý kênh thương mại, đồng thời có những biện pháp cứng rắn ngăn chặn các hành vi xấu này. Hiện nay, tập đoàn đã làm việc với các cơ quan chức năng để truy tố các hành vi cố tình vi phạm (theo CNBC).

 

Nguồn: coindesk

 

Trước giờ, Amazon luôn sử dụng công cụ mã hóa để tìm và phát hiện các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, tập đoàn đã trực tiếp sử dụng nhân lực để kiểm tra, đồng thời đánh giá lại những trường hợp “lách luật” trục lợi. Những người này đã tăng giá một hộp khẩu trang N95 từ 13,28 USD lên 195 USD, tức là gấp 13 lần so với giá bán bình thường. Hiện nay, Amazon cũng như các sàn thương mại điện tử đang “ráo riết” hạn chế người bán làm giá trên nền tảng, đặc biệt là trong thời gian dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp.

 

Nguồn: cdn.tgdd

 

Động thái tích cực từ Amazon

 

Việc Amazon xóa bỏ các gian hàng cũng như các sản phẩm có dấu hiệu vi phạm là một động thái tích cực đối với xã hội. Việc làm này giúp ngăn chặn tình hình xã hội trở nên bất ổn, tránh việc đầu cơ và bắt chẹt người tiêu dùng trong việc mua các sản phẩm y tế phòng chống dịch cúm do chủng virus nCoV gây ra.

 

Tại Việt Nam, Công văn số 59/TMĐT-QL của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số trực thuộc Bộ Công thương đã yêu cầu các sàn điện tử thương mại phối hợp và loại bỏ tận gốc những gian hàng có dấu hiệu trục lợi từ dịch bệnh. Dù phát hiện bằng công cụ có sẵn hay sự kiểm tra trực tiếp của con người thì những gian hàng này cũng bị xử lý nghiêm túc bằng cách tịch thu sản phẩm và thu hồi giấy phép kinh doanh, nặng hơn sẽ là truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

Nguồn: amazonaws

 

Trong số các gian hàng bị phát hiện, có đến 3.100 gian (với 4.700 sản phẩm) đến từ Sendo, 3.700 gian (với 4.800 sản phẩm) đến từ Shopee, 2.000 gian hàng (với hơn 12.000 sản phẩm) đến từ các sàn thương mại điện tử khác. Hiện nay nước ta đang thi hành các biện pháp mạnh tay để không còn ai dám trục lợi. Tình hình dịch bệnh sẽ diễn biến ra sao? Bao nhiêu gian hàng nữa sẽ bị xử lý xóa bỏ khỏi các kênh thương mại điện tử? Cùng Tròn House theo dõi trong thời gian tới nhé!

 

Kết luận
Tròn hy vọng bài viết sẽ đem đến những thông tin hữu ích trong hành trình bán hàng Amazon của bạn. Hãy tự tin đưa sản phẩm made in Việt Nam đến tay người dùng nhiều hơn nhé. Bằng cách thực hiện form sau đây, bạn có thể biết được liệu có nên kinh doanh trên Amazon!

 

Nếu bạn cần thêm sự tư vấn hoặc có nhu cầu sở hữu hình ảnh đạt chuẩn quốc tế để bán hàng trên Amazon, đừng ngần ngại liên lạc Tròn House nhé!

 

 

Xem thêm:

COVID-19 ĐANG KHIẾN NHIỀU CHUỖI KINH DOANH F&B LAO ĐAO THẾ NÀO?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHỤP HÌNH SẢN PHẨM CHỈ VỚI 1 TRIỆU ĐỒNG?

HÀNG NGHÌN LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19

TRÒN HOUSE

 

 

AMAZON AND E-COMMERCE PLATFORM REMOVED THE PROFITEERING BOOTHS FROM THE COVID-19 EPIDEMIC

 

Recently, Amazon has removed 2,500 stores with 530,000 products showing signs of profiteering from the Covid-19 epidemic. The outbreak of coronary pneumonia caused by Corona virus has caused a worldwide "shock" recently, so many people have taken advantage of this situation to speculate, collect goods and raise prices unreasonably. . Amazon Group has investigated and processed the deletion of 2,500 stores to prevent these behaviors.

 

It is thought that 2,500 is a huge number, but this number is equivalent to only 28% of e-commerce stores deleted in Vietnam market. That means Vietnam has nearly 9,000 trade stores that have been wiped out because of speculative hoarding for profit during the season.

 

Source: onlinesellersinsurance

 

Recently, Amazon publicly announced that the group had deleted 2,500 stores with 530,000 products on their e-commerce channel, the reason is because these stores show signs of manipulating the market and increasing prices. unreasonable to profiteering. Brian Huseman, Amazon's corporate policy vice president, made the point that the group is proactively monitoring the whole market to eliminate illegal products and booths.

 

Source: onlinesellersinsurance

 

Not only in Vietnam, in China, Korea, Japan, the US, ... there will be individuals with low community, take advantage of disease to store masks, dry hand wash water, bacteria, physiological saline, ... to sell for tens of times the actual price. These people do not understand the simple fact that, if an epidemic broke out, they and their family members would no longer be safe to spend the money they profited. Is it just because the money that can be earned from the disease is worth the cost of the life of the whole community?

 

Source: mediacdn

 

The Amazon Group joined hands with hundreds of e-commerce business groups to delete hundreds of thousands of accounts with millions of products (either speculating hoarding high prices, or selling substandard products, unsatisfactory to market). This is probably the "golden fire test" occasion, helping Amazon look back on the gaps in the trade channel management, and take tough measures to prevent these bad behaviors. Currently, the group has been working with the authorities to prosecute intentional violations (according to CNBC).

 

Source: coindesk

 

Amazon has always used encryption tools to find and detect violations. However, in recent times, the corporation has directly used human resources to check and at the same time re-evaluate cases of "circumventing" profits. These people increased the price of a N95 respirator box from US $ 13.28 to US $ 195, which is 13 times the normal selling price. Currently, Amazon as well as e-commerce platforms are "aggressively" limiting sellers to make prices on the platform, especially during the complicated Covid-19 epidemic.

 

Source: cdn.tgdd

 

Amazon's removal of stores and products showing signs of infringement is a positive move for society. This action helps prevent the social situation from becoming unstable, avoiding speculation and pinching consumers in purchasing anti-influenza health products caused by the nCoV virus strain.

 

In Vietnam, Official Letter No. 59 / TMĐT-QL of the Department of E-Commerce and Digital Economy under the Ministry of Industry and Trade has requested the electronic commerce floor to coordinate and eliminate the root of the stall signs. benefit from disease. Whether detected by tools or direct human inspection, these stalls are also strictly dealt with by confiscating products and revoking business licenses, heavier than being prosecuted for responsibility criminal.


  Source: amazonaws

 

Among the detected stores, there were 3,100 stores (with 4,700 products) from Sendo, 3,700 (with 4,800 products) from Shopee, 2,000 stores (with more than 12,000 products) coming from the trading floors. other e-commerce. Currently our country is taking strong measures so that no one dares to profit. How will the disease situation happen? How many more stores will be removed from e-commerce channels? Follow Tron House in the future!

 

In conclusion
Tron hopes the article will bring useful information to your Amazon sales journey. Please confidently bring products made in Vietnam to more users. By implementing the following form, you can see if it is good to start a business on Amazon!

 

If you need more advice or want to own an international standard image to sell on Amazon, do not hesitate to contact Tron House!

 

 

Xem thêm:

COVID-19 ĐANG KHIẾN NHIỀU CHUỖI KINH DOANH F&B LAO ĐAO THẾ NÀO?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHỤP HÌNH SẢN PHẨM CHỈ VỚI 1 TRIỆU ĐỒNG?

HÀNG NGHÌN LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19

TRÒN HOUSE