TRÒN TRÒN +84 961 934 065 - +84 287 102 2407 cs@tronhouse.com

Digital Image Retouch

 

TRÒN cung cấp trọn gói dịch vụ chỉnh sửa hình ảnh chuyên nghiệp:

Chỉnh sửa hậu kỳ ảnh sản phẩm

+ Hậu kỳ ảnh Ghost 3D Mannequin

+ Clipping Path

+ Tách nền

+ Cân chỉnh màu sắc

- High-end Model Retouch

- Key Visual Mannipulation

                              

Here are the four types of photo retouching services TRÒN provide:

- Ecommerce Product Photo Retouching Services

+ Invisible Ghost Mannequin Effect

+ Clipping Path

+ Background Removal

+ Color Correction

- High-end Model Retouch

- Key Visual Mannipulation