TRÒN TRÒN +84 961 934 065 - +84 287 102 2407 cs@tronhouse.com

Chụp hình ảnh sản phẩm

Chụp hình ảnh quảng cáo

Chụp hình ảnh sản phẩm thời trang

Digital Image Retouch

 

TRÒN cung cấp trọn gói dịch vụ chỉnh sửa hình ảnh chuyên nghiệp:

Chỉnh sửa hậu kỳ ảnh sản phẩm

+ Hậu kỳ ảnh Ghost 3D Mannequin

+ Clipping Path

+ Tách nền

+ Cân chỉnh màu sắc

- High-end Model Retouch

- Key Visual Mannipulation

                              

Here are the four types of photo retouching services TRÒN provide:

- Ecommerce Product Photo Retouching Services

+ Invisible Ghost Mannequin Effect

+ Clipping Path

+ Background Removal

+ Color Correction

- High-end Model Retouch

- Key Visual Mannipulation