Tròn House Tròn House +84 961 934 065 cs@tronhouse.com

Chụp hình ảnh sản phẩm

Chụp hình ảnh quảng cáo

Chụp hình ảnh sản phẩm thời trang

CHỈNH SỬA HÌNH ẢNH

#TRONHOUSE

Dịch vỤ Chỉnh SỬA HẬU KỲ HÌNH ẢNH

 

Tròn House cung cấp dịch vụ chỉnh sửa hình ảnh chuyên nghiệp, bao gồm:

 

  • Chỉnh sửa hậu kỳ ảnh sản phẩm

      - Hậu kỳ ảnh Ghost 3D Mannequin

      - Clipping Path

      - Tách nền

      - Điều chỉnh màu sắc

  • Chỉnh sửa hậu kỳ ảnh người mẫu
  • High-end Retouch
  • Photo Mannipulation


Với đội ngũ lớn và nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện chỉnh sửa hình ảnh và làm hậu kỳ ảnh, Tròn House sẵn sàng thực hiện bất kỳ yêu cầu nào từ bạn để làm hình ảnh thêm đẹp và chất lượng hơn.

Chỉnh sửa hình ảnh không những làm cho hình ảnh trở nên đẹp hơn mà còn mang lại sự đồng bộ cho toàn bộ hình ảnh của sản phẩm.

 

[English Version]

 

There are different types of photo retouching services depending on the photo. Here are the four types of photo retouching services we provide to turn your photos more gorgeous:

 

  • Ecommerce Product Photo Retouching Services

      - Invisible Ghost Mannequin Effect

      - Clipping Path

      - Background Removal

      - Color Correction

  • Editorial Retouching Service
  • Photo Manipulation
tronhouse-chinh-sua-anh tronhouse-chinh-sua-anh
tronhouse-chinh-sua-anh tronhouse-chinh-sua-anh
tronhouse-chinh-sua-anh tronhouse-chinh-sua-anh
tronhouse-chinh-sua-anh tronhouse-chinh-sua-anh