TRÒN TRÒN +84 961 934 065 - +84 287 102 2407 cs@tronhouse.com
ABOUT US

 

"TRÒN is the visual teller that know how to tell brand story in creative and efficient way”

 

 

 

TRÒN là một Full-stack Creative Agency tại Việt Nam từ năm 2015. Với đội ngũ bao gồm producer, photographer, film director, DOP, copywriter, stylist, graphic designer, editor, ... dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất hình ảnh - video quảng cáo, TRÒN luôn đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cao đối với tất cả sản phẩm hình ảnh và video.

TRÒN is a Full-stack Creative Agency based in Vietnam since 2015. With a diverse team comprising producers, photographers, film directors, DOPs, stylists, graphic designers and more, we bring extensive experience to the field of image and video production for advertising. TRÒN consistently ensures high-quality standards for all our visual content and video products.

WE CREATE VISUAL CONTENTS THAT SPEAK FOR YOUR BRAND

 

Tròn cung cấp dịch vụ sản xuất hình ảnh và video toàn diện dành cho doanh nghiệp, sử dụng trong các chiến dịch kinh doanh và tiếp thị marketing; thiết kế ấn phẩm, in ấn catalogue - poster, sử dụng đa nền tảng Mạng xã hội.

Chúng tôi cung cấp đa dạng dịch vụ từ sản xuất hình ảnh catalogue sản phẩm, ý tưởng sáng tạo, key visual quảng cáo đến sản xuất video quảng cáo cho thương hiệu, tuỳ theo nhu cầu cụ thể từng doanh nghiệp

Tròn thực hiện dịch vụ với khách hàng trên TOÀN QUỐC, cho tất cả ngành hàng (thời trang, mỹ phẩm, F&B, ... ) và mọi loại sản phẩm.

 

Cụ thể, Tròn cung cấp các dịch vụ sau:   

- Tư vấn truyền thông tiếp thị tích hợp (IMC Planning)

Tư vấn chiến lược hình ảnh thương hiệu

- Sản xuất Hình ảnh - Video thương mại điện tử

- Sản xuất Hình ảnh - Video Quảng cáo

- Sản xuất Video 2D - 3D Animation, Stopmotion

- Chỉnh sửa, hậu kỳ Hình ảnh - Video

Tròn delivers top-tier, full-service Image and Video Production solutions for businesses, employed in marketing campaigns, and for crafting printed materials such as catalogs and posters. 

Our comprehensive services span a wide spectrum, ranging from product catalog image production, creative concept development, key visual advertising, to bespoke video production, all meticulously tailored to the specific requirements of each business.

Tròn serves clients nationwide across all industries, including fashion, cosmetics, F&B, and various product categories.

 

Concretely, our offerings encompass:

Integrated Marketing Consultancy

- Brand Image Consultation and Direction

- E-commerce Image and Video Production

- Advertising Image and Video Production

- 2D and 3D Animation, Stopmotion Video Production

- Image and Video Editing and Post-production

 

 

 

 

 

 WE MAKE YOUR VISUAL WORK

  

Tròn tiên phong đi đầu trong việc triển khai mô hình sản xuất hình ảnh và video (đặc biệt trong lĩnh vực Thương Mại Điện Tử), chuyên môn hoá ứng dụng công nghệ hiện đại và đảm bảo sự đồng nhất về chất lượng cho mọi quy mô sản xuất, dù chỉ với 1 sản phẩm hay 1000 sản phẩm.

Bên cạnh đó, Tròn luôn thấu hiểu và đảm bảo yếu tố thời gian đối với quá trình sản xuất hình ảnh và video nhằm mang lại lợi thế cạnh tranh về thúc đẩy bán hàng nhanh hơn, tạo lợi thế về dòng tiền trong tài chính, và đồng thời giảm thiểu hàng hoá tồn kho cho khách hàng.

Tròn leads the way in modernizing image and video production, especially in E-commerce. We specialize in applying advanced technology to ensure consistent quality for any production scale, from a single item to a thousand.

Additionally, we understand the importance of time in image and video production. This allows us to provide a competitive edge by speeding up sales, improving financial cash flow, and reducing inventory for our clients.

 WE ENCOURAGE SELF-CREATIVE DEVELOPMENT

 

 

 

 

 

 

 

Không chỉ là nơi làm việc và phát triển thu nhập đơn thuần, TRÒN luôn hướng đến xây dựng một môi trường lý tưởng, tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển và khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, để từ đó tạo nên đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành sáng tạo hình ảnh đa phương tiện, cũng như cộng đồng sáng tạo tại thị trường Việt Nam.

TRÒN tin rằng, nét đặc biệt ở mỗi cá nhân đều có thể tạo nên sự khác biệt. Và một đội ngũ gắn kết, dung hòa và phát huy được sự khác biệt sẽ tạo nên những sản phẩm đột phá tuyệt vời dành cho khách hàng, cộng đồng và xã hội.

Not just a place for work and income generation, TRÒN always aspires to create an ideal environment, offering the best conditions for personal development and creativity. Our aim is to foster positive contributions to the multimedia creative industry and the creative community in the Vietnamese market.

At TRÒN, we believe that each individual possesses unique qualities that can make a difference. A united, harmonious team that harnesses these differences will create outstanding breakthrough products for clients, the community, and society.