6 câu hỏi doanh nghiệp nên chuẩn bị trước khi thuê dịch vụ

chụp hình sản phẩm

 [English Below] Một điều mà rất nhiều doanh nghiệp có xu hướng bỏ qua trước khi thuê dịch vụ chụp hình sản phẩm là lên một kế hoạch rõ ràng. Khá đáng tiếc vì đây là một trong những phần quan trọng nhất trước khi bạn dự định thuê nhiếp ảnh gia hoặc bất kỳ loại dịch vụ chụp ảnh nào khác. Chi phí để thuê dịch vụ không phải ít và hình ảnh là phần vô cùng quan trọng trong chiến dịch quảng cáo của doanh nghiệp, vậy tại sao chúng ta không chuẩn bị thật kỹ càng trước khi bắt đầu ?!

 

Chụp ảnh sản phẩm

Ảnh ST

Tròn House đã tổng hợp một số câu hỏi bạn nên tự hỏi bản thân trước khi liên lạc với photographer hoặc dịch vụ chụp hình. Những câu hỏi sau không chỉ giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng mà còn giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về nhu cầu của bạn.

 

1) Những thông tin cơ bản bạn nên cung cấp:

 

 •  Tên liên lạc:
 •  Tên công ty:
 •  Địa chỉ email:
 •  Điện thoại liên lạc:
 •  Địa chỉ liên lạc:
 •  Website:(nếu có)
 •  Loại sản phẩm: ví dụ, thời trang nam/nữ, trẻ em, mỹ phẩm ….
 •  Đối tượng khách hàng/người tiêu dùng mua sản phẩm: độ tuổi, giá thành, ...

 

2) Mục đích sử dụng hình ảnh của bạn như thế nào?

 

 • Định vị thương hiệu, tạo lòng tin trên thị trường
 • Offline: in ấn brochure, leaflet, catalogue, standee, banner, xe bus
 • Online: Trên các mạng xã hội (Facebook, Instagram, Printerest,…)/ website Thương mại điện tử (vui lòng nêu cụ thể website nào: tiki, adayroi, lazada, shopee, leflair, amazon ...)
 • Website chính / các website khác của công ty:
 • Mục đích khác (vui lòng nêu cụ thể):

 

Hãy cung cấp cho Tròn House bất kỳ thông tin nào về cách hình ảnh sẽ được sử dụng. Bạn cũng nên gửi tất cả các đường link đến nơi bạn dự định dùng hình ảnh. Nó có thể giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về doanh nghiệp, thương hiệu, màu sắc, sản phẩm, style của công ty bạn , … . Chúng tôi càng biết nhiều thì kết quả nhận được sẽ càng sát với điều bạn kỳ vọng! Điều này thậm chí còn quan trọng hơn nếu website doanh nghiệp bạn đang trong giai đoạn phát triển, hãy cung cấp thêm ảnh chụp màn hình hoặc link riêng tư.

 

3) Bạn cần chụp hình ảnh như thế nào?

 

 • Phông nền trắng trơn/ nền xám/ nền đen
 • Sản phẩm với Set Design (Trong Studio)
 • Sản phẩm có Set Design (Ngoài trời)
 • Hình sản phẩm với người mẫu
 • Chỉ chụp sản phẩm, không cần người mẫu
 • Video sản phẩm/ video quảng cáo doanh nghiệp
 • 360 ° + Zoom
 • Khác (vui lòng nêu cụ thể)

 

Lựa chọn của bạn sẽ quyết định chi phí cho dịch vụ. Ví dụ: Chụp hình ảnh trên phông nền trắng trơn tại Tròn House chỉ mất từ 30 - 80.000 đồng cho mỗi ảnh, nếu bạn chọn hình ảnh theo style 360 ° + Zoom thì chi phí có thể tăng gấp đôi hoặc gấp ba.

 

 

 

  chụp hình sản phẩm  

Photo by Tròn House

 

4) Ngân sách của bạn là bao nhiêu?

 

Không có gì phải ngại cả, hãy cho chúng tôi biết ngân sách thực tế của bạn là bao nhiêu. Biết ngân sách sẽ giúp Tròn House đưa ra những phương án làm việc tối ưu trong khoảng chi phí đó và tư vấn cho bạn nên làm gì để đạt được mục tiêu đã đề ra. Tròn House sẽ gửi 2-3 đề xuất để bạn có thể lựa chọn phương án phù hợp nhất.

 

5) Ý tưởng của bạn cho concept chụp hình là gì?

 

Đây là phần rất quan trọng để chúng tôi đưa ra các hình ảnh có nội dung phù hợp với sản phẩm của bạn. Nếu bạn cần giúp đỡ, hãy liên hệ với Tròn House để được tư vấn thêm phần này.

Vui lòng gửi cho chúng tôi một bản brief, danh sách các website, hình Pinterest, màu sắc, đạo cụ và bất cứ thứ gì khác đã truyền cảm hứng cho ý tưởng của bạn. File PDF có mô tả cụ thể kèm hình ảnh rõ ràng sẽ giúp các photographer của chúng tôi chuẩn bị tốt hơn. Không có gì tuyệt vời hơn là làm việc với một khách hàng đã có kế hoạch rõ ràng.

 

6) Gửi hình ảnh minh họa cho sản phẩm của bạn!

 

Điều này giúp các photographer của chúng tôi biết họ đang làm việc với cái gì, đặc biệt là nếu sản phẩm của bạn rất độc đáo, khác biệt so với các sản phẩm khác trên thị trường.

 

 

 

Photo by Tròn House

 

Đây là tất cả những câu hỏi quan trọng bạn nên chuẩn bị trước khi liên hệ với bất kỳ dịch vụ chụp hình sản phẩm nào. Hãy liên hệ với Tròn House nếu bạn có nhu cầu chụp ảnh quảng cáo. Chúng tôi cam kết sẽ trả lời nhanh chóng, chính xác và hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng.

 

Video by Tròn house

 

Xem thêm: 

Video quảng cáo doanh nghiệp

Doanh nghiệp làm gì để bán hàng nhanh

Đế chế tìm kiếm Google hay Amazon

TỔNG HỢP BỞI TRÒN HOUSE

 

6 QUESTIONS BUSINESSES SHOULD PREPARE BEFORE HIRING A PRODUCT PHOTOGRAPHY SERVICE

 

One thing that many businesses tend to overlook before hiring a product photography service is to have a clear plan. It's a pity that this is one of the most important parts before you plan to hire a photographer or any other type of photography service. The cost of hiring a service is not small and the image is extremely important part of the advertising campaign of the business, so why not prepare carefully before getting started ?!

 

Chụp ảnh sản phẩm

Ảnh ST

Tron House has summarized some questions you should ask yourself before contacting the photographer or photography service. The following questions not only help you prepare well, but also help us better understand your needs.

 

1) Basic information you should provide:

 • Contact name:
 • Company name:
 • Email address:
 • Contact phone:
 • Contact address:
 • Website: (if any)
 • Product categories: for example, fashion for men / women, children, cosmetics ...
 • Target customers / consumers buying products: age, price, ...

 

2) What is the purpose of your image?

 • Brand positioning, create trust in the market
 • Offline: print brochure, leaflet, catalog, standee, banner, bus
 • Online: On social networks (Facebook, Instagram, Printerest, ...) / E-commerce website (please specify which website: tiki, adayroi, lazada, shopee, leflair, amazon ...)
 • Main website / other websites of the company:
 • Other purposes (please specify):

 

Please provide Round House with any information on how the image will be used. You should also send all the links to where you intend to use the image. It can help us better understand your business, brand, colors, products, styles, etc. The more we know, the closer the result will be to what you expect! This is even more important if your business website is in development, please provide additional screenshots or private links.

 

3) How do you take pictures?

 

 • Plain white background / gray background / black background
 • Products with Set Design (In Studio)
 • Products with Set Design (Outdoors)
 • Figure product with model
 • Just shooting the product, no need for a model
 • Product videos / corporate promotional videos 
 • 360 ° + Zoom
 • Other (please specify)

 

Your choice will determine the cost of the service. For example: Taking pictures on a plain white background at Round House only takes from 30-80,000 VND for each photo, if you choose photos in 360 ° + Zoom style, the cost may double or triple.

 

 

 

  chụp hình sản phẩm  

Photo by Tròn House

 

4) What is your budget?

 

No problem, let us know what your actual budget is. Knowing your budget will help Round House make optimal work plans in that cost range and advise you on what to do to achieve your goals. Tron House will send 2-3 proposals so you can choose the most suitable option.

 

5) What is your idea for a photography concept?

 

This is a very important part for us to bring out the right content for your images. If you need help, please contact Round House for more advice on this.

Please send us a brief, a list of websites, Pinterest pictures, colors, props and anything else that inspired your ideas. The PDF file with specific description and clear images will help our photographers be better prepared. There is nothing better than working with a client who has a clear plan.

 

6) Submit illustrations for your product!

 

This helps our photographers know what they are working with, especially if your product is very unique and different from other products on the market.

 


Photo by Tròn House

These are all important questions you should prepare before contacting any product photography service. Please contact Tron House if you wish to take advertising photos. We are committed to respond quickly, accurately and best support for customers.

 

Video by Tròn House 

 

 

Read more

Video quảng cáo doanh nghiệp

Doanh nghiệp làm gì để bán hàng nhanh

Đế chế tìm kiếm Google hay Amazon

TRON HOUSE SUMMARIED