VIDEO BÁN HÀNG TRÊN AMAZON, TỪ A-Z (PHẦN 1)

 

Không chỉ dừng lại ở việc chăm chút chất lượng sản phẩm hay dịch vụ khách hàng, muốn thành công khi kinh doanh trực tuyến đòi hỏi bạn phải đổi mới và sáng tạo không ngừng, đặc biệt là ở Amazon - sàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới hiện tại.
Nhằm truyền tải trọn vẹn các giá trị của sản phẩm tới người mua hàng, video đã và đang trở thành yếu tố quan trọng và là sự lựa chọn tuyệt vời đối với các nhà bán hàng khi kinh doanh trực tuyến.

 

video-amazon

 

Source: wibbitz 

3 lợi thế của video khi kinh doanh trực tuyến

 

video-amazon

 Source: TRÒN HOUSE

Video có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, vd: video giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn unbox “đập hộp" sản phẩm, .vv.. kết hợp với màu sắc, âm nhạc, thuyết minh, … video sẽ khơi dậy ở khách hàng cảm xúc, câu chuyện, đem đến thông tin sản phẩm một cách trọn vẹn nhất và đặc biệt khi sản phẩm của bạn có nhiều tính năng, đặc trưng khác biệt mà hình ảnh không thể hiện hết được, video lại càng quan trọng hơn.

 

Ngay cả khi không có nhu cầu mua sắm sản phẩm, khách hàng vẫn sẽ xem những video thu hút, hấp dẫn, lâu dài họ dần trở thành khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp.

 

Đầu tư video chuyên nghiệp và ấn tượng, chắc chắn sẽ mang lại cho doanh nghiệp rất nhiều tiềm năng khi kinh doanh trực tuyến, nâng cao nhận thức của khách hàng về giá trị sản phẩm.

 

6 bước đăng tải video sản phẩm trên Amazon

 

video-amazon

 

Source: ecomclips

Nếu đang kinh doanh Amazon, bạn cần phải nắm rõ những thông tin sau để tận dụng tính năng tuyệt vời này via A+ Content in Seller Central.

 • Bước 1: Đăng nhập tài khoản người bán trên Amazon Seller Central..
 • Bước 2: Nhấn vào Inventory  và chọn Upload and Manage Video

 

video-amazon

 

Source: ecomclips 

 • Bước 3: Chọn mục Upload Video, để upload video của bạn.

 

video-amazon

 

Source: ecomclips 

 • Bước 4: Nhập tiêu đề video và ASIN (Mã số nhận dạng tiêu chuẩn của Amazon) liên quan tới sản phẩm.

 

video-amazon

 

Source: ecomclips

 • Bước 5: Chọn lựa hình ảnh để làm ảnh đại diện (thumbnail) cho video.

 

video-amazon

 

Source: ecomclips 

 • Bước 6: Chọn nút Submit và đợi Amazon kiểm duyệt video.

Sau khi đã “Submit", video có thể mất vài giờ để đăng tải hoàn thiện và khoảng 72 giờ để xuất hiện trên trang sản phẩm.

 

Đối tượng được đăng tải video sản phẩm bán hàng

 

Thêm video vào danh sách sản phẩm được xem là tính năng của Amazon dành cho những nhà bán hàng có thương hiệu uy tín nhằm tạo nên ưu thế kinh doanh.

Hiện nay có 02 nhóm chính được phép sử dụng tính năng này, bao gồm:

 

video-amazon

 

 Source: DAN

 • Marketplace Seller: những nhà bán hàng đã đăng ký thương hiệu với Amazon (Amazon’s Brand Registry). Đối với nhóm này, Amazon có sẵn nguồn video thông qua A+ Content tại Trung tâm người bán (Seller Central)
 • Vendor: Các nhà cung cấp sản phẩm cho Amazon và đã đăng ký thương hiệu. Nhóm này có thể sử dụng video có sẵn thông qua A+ Content tại Trung tâm nhà cung cấp (Vendor Central).

Với nhà cung cấp, đăng tải video được xem là một gói dịch vụ cao cấp. Vì thế Amazon đang áp dụng mức phí $1500 cho mỗi trang bán hàng cùng mã ASIN. 

 

Tự quay video hay đầu tư vào đơn vị chuyên nghiệp?

 

Đối với hầu hết các doanh nghiệp đã đăng ký thương hiệu trên Amazon đều chọn cách tốt nhất là đầu tư vào một đơn vị chuyên nghiệp, có kinh nghiệm.

Một đơn vị chuyên nghiệp, có kinh nghiệm luôn nắm rõ được các yêu cầu về kỹ thuật và khai thác được các khía cạnh của sản phẩm vì đó là chuyên môn của họ.

Không đơn giản là quay sản phẩm, họ biết cách tạo nên những ý tưởng sáng tạo, bối cảnh, thêm phụ kiện,…mục đích làm nổi bật và truyền tải giá trị sản phẩm tới khách hàng.

 

 

Kết thúc phần 1 tại đây, Tròn hy vọng bài viết sẽ đem đến những thông tin hữu ích trong quá trình bán hàng trên Amazon của bạn.

Ở phần tiếp theo, Tròn sẽ chia sẻ cho bạn về yêu cầu video bán hàng trên Amazon, có những loại video nào mà bạn có thể sử dụng cho sản phẩm, nhớ đón xem cùng Tròn nhé.

 

Nguồn tham khảo: Webretailer , Rev, ecomclips

 

Xem thêm: 

TRÒN HOUSE

 

---

ENGLISH

SELLING ON AMAZON THROUGH VIDEO, FROM A TO Z (PART 1)

 

It's not just about refining the quality of products or customer service. To succeed in online business, continuous innovation and creativity are necessary, especially on Amazon - the world's largest e-commerce platform today.
In order to fully convey the value of products to buyers, video has become an integral factor and an excellent choice for online sellers.

 

video-amazon

 

Source: wibbitz 

3 advantages of video in online business

 

video-amazon

 Source: TRÒN HOUSE

Videos can be executed in various ways, such as product introduction videos, instructional guides, unboxing demonstrations, etc. When combined with colors, music, narration, etc., videos evoke emotions and storytelling, providing customers with comprehensive product information. Particularly, when your product possesses numerous distinct features that images cannot fully depict, videos become even more crucial.

 

Even when customers don't have an immediate purchasing intent, they're still likely to watch engaging, attractive, and longer-lasting videos. Over time, they gradually transform into potential customers for the business.

 

Investing in professional and impressive videos will undoubtedly bring a lot of potential to businesses in online commerce, enhancing customers' awareness of the product's value.

 

6 steps to upload product videos on Amazon

 

video-amazon

 

Source: ecomclips

If you're doing business on Amazon, you need to have a clear understanding of the following information to leverage this excellent feature via A+ Content in Seller Central:

 • Step 1: Log in to your seller account on Amazon Seller Central.
 • Step 2: Click on 'Inventory' and select 'Upload and Manage Video'.

 

video-amazon

 

Source: ecomclips 

 • Step 3: Select the 'Upload Video' section to upload your video.

 

video-amazon

 

Source: ecomclips 

 • Step 4: Enter the video title and the ASIN (Amazon Standard Identification Number) related to the product.

 

video-amazon

 

Source: ecomclips

 • Step 5: Select an image to use as the thumbnail for the video.

 

video-amazon

 

Source: ecomclips 

 • Step 6: Click the 'Submit' button and wait for Amazon to review the video.

After 'Submit', it may take a few hours for the video to complete the uploading process and approximately 72 hours to appear on the product page.

 

Target audience for uploading product sales videos

 

Adding videos to the list of products is considered an Amazon feature for reputable sellers, aiming to create a competitive advantage in business.

Currently, there are two main groups permitted to use this feature, including:

 

video-amazon

 

 Source: DAN

 • Marketplace Seller: Merchants registered with Amazon's Brand Registry. For this group, Amazon provides video resources through A+ Content in Seller Central.
 • Vendor: Certain product suppliers for Amazon who have registered their brands. This group can utilize available videos through A+ Content in Vendor Central.

  For suppliers, uploading videos is considered a premium service. Therefore, Amazon applies a fee of $1500 per product page with the ASIN code.

 

Should I shoot the video myself or invest in a professional company?

 

For most businesses registered with a brand on Amazon, the best choice is to invest in a professional, experienced company.

A professional and experienced entity always understands the technical requirements and can exploit various aspects of the product effectively because that's their area of expertise.

It's not just about shooting the product; they know how to generate creative ideas, set the scene, add accessories, etc., all with the purpose of highlighting and conveying the product's value to customers.

 

 

Ending part 1 here, Tròn hopes that the article will provide useful information for your Amazon selling journey.

In the next part, Tròn will share with you the requirements for sales videos on Amazon, the types of videos you can use for your products. Remember to stay tuned with Tròn.

 

Reference: Webretailer , Rev, ecomclips

 

Readmore: 

TRÒN HOUSE