Doanh nghiệp Việt trên Amazon phát triển nhanh nhất Châu Á

“Gã khổng lồ” Amazon là thị trường vô cùng tiềm năng để các doanh nghiệp Việt có thể xây dựng thương hiệu riêng của mình và tiếp cận với tệp khách hàng “khủng” trên toàn thế giới. Đặc biệt, sau hơn 1 năm chính thức mở cơ hội đưa hàng Việt bán trên Amazon, ông Bernard Tay (Giám đốc Amazon Global Selling Đông Nam Á) cho biết: Việt Nam là thị trường có tốc độ tăng trưởng lượng người bán hàng đứng đầu Châu Á.

 

Cùng Tròn House đi sâu vào tìm hiểu những tiềm năng phát triển của doanh nghiệp Việt trên sàn Thương Mại Điện Tử lớn nhất thế giới - Amazon nhé! 

amazon

Source: Nikkei

 

Tệp khách hàng “khổng lồ” 

Thông qua chương trình Amazon Global Selling, những người bán hàng tại Việt Nam có cơ hội tiếp cận hơn 300 triệu tài khoản thành viên mua mua hàng từ 185 quốc gia và khu vực. Amazon được xem là nền tảng đưa hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cá nhân đi khắp thế giới. Theo báo cáo từ Amazon, số lượng doanh nghiệp nhỏ hoặc người bán độc lập đang chiếm tới gần 60% tổng giá trị giao dịch trên Amazon. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Việt kinh doanh trên Amazon đều được hưởng quyền lợi và điều kiện bán hàng như những doanh nghiệp nội địa tại Mỹ.

 

amazon

Source: Oberlo

 

amazon

Source: Myfe

 

Ngoài ra, trang web hỗ trợ bán hàng bằng tiếng Việt từ khi ra mắt đến nay đã đạt được hơn 50,000 lượt truy cập mỗi tháng. Đồng thời, trang mạng xã hội của Amazon Global Selling bằng tiếng Việt cũng thu hút 18,000 người theo dõi.

 

Amazon Global Selling hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp Việt

Amazon Global Selling và Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương (Vietrade) đã lựa chọn 100 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chương trình "Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường thế giới với Amazon.com". Tại đây, các doanh nghiệp tiềm năng được lựa chọn để tham gia các buổi tập huấn kỹ năng, hỗ trợ và tư vấn chuyên sâu. Không những thế, các doanh nghiệp còn được hỗ trợ phát triển thương hiệu và sản phẩm trong môi trường TMĐT thế giới. Kết quả thực tế đã cho thấy nhiều mặt hàng của Việt Nam đặc biệt các sản phẩm dệt may, da giày, thủ công mỹ nghệ nhận được nhiều sự yêu thích, phản hồi tích cực trên Amazon.

 

amazon

Nguồn: Medium.com

Bên cạnh đó, Amazon Global Selling đã thành lập đội ngũ chuyên trách tại Việt Nam. Với đội ngũ mới, Amazon Global Selling sẽ cung cấp kiến thức chuyên môn liên quan đến việc bán hàng trên trang Amazon cho các doanh nghiệp tiềm năng, từ quá trình tạo danh sách mặt hàng cho đến hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA - Fulfillment by Amazon).

Theo chiến lược năm 2020, Amazon Global Selling sẽ tăng cường hỗ trợ người bán hàng tại Việt Nam thông qua việc củng cố hệ sinh thái các nhà cung cấp dịch vụ, đẩy mạnh các mặt hàng có thế mạnh của người bán hàng tại Việt Nam. Chẳng hạn như sản phẩm gia dụng và đồ làm bếp, đồ thủ công mỹ nghệ, dệt may, da giày, sản phẩm tiêu dùng…. Đồng thời, Amazon sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác chiến lược tại Việt Nam như VIETRADE, T&T Group, IDEA, VECOM…

 

amazon

Source: Baomoi

 

Các ngành hàng tiềm năng của doanh nghiệp Việt

Có thể nói, Việt Nam là một trong những quốc gia có ưu thế về các ngành hàng sản xuất. Cụ thể hơn, Việt Nam có thế mạnh về các mặt hàng như đồ gia dụng, may mặc, giày da, thủ công… Bên cạnh đó, Việt Nam cũng được đánh giá là một trong những quốc gia có tiềm năng hàng đầu Đông Nam Á để xuất khẩu hàng hóa qua Amazon. Doanh nghiệp Việt với nguồn nhân lực trẻ, sáng tạo, có khả năng tiếp cận và bán hàng một cách dễ dàng trên Amazon. 

 

amazon

Nguồn: nhadautu.vn

 

Tuy nhiên, theo ông Bernard Tay (Giám Đốc Amazon Global Selling Đông Nam Á),  các doanh nghiệp Việt Nam cần đáp ứng xu hướng hàng hóa trên thế giới, nâng cao trình độ ngoại ngữ, khả năng xây dựng thương hiệu. Trên thực tế, hàng hóa Việt Nam thường gặp những hạn chế về thương hiệu, chất lượng sản phẩm, khó tiếp cận ra thị trường thế giới. 

 

Việc tham gia bán hàng trên Amazon được xem là cơ hội vàng cho các doanh nghiệp Việt “vươn ra” thế giới. Tuy nhiên, thị trường càng tiềm năng cũng đồng nghĩa với sự cạnh tranh ngày một gay gắt và khốc liệt hơn. Do đó, để có thể kinh doanh bền vững và phát triển mạnh trên Amazon, sự đầu tư một cách nghiêm túc về chiến lược kinh doanh, nâng cấp chất lượng sản phẩm, hình ảnh sản phẩm chỉn chu, đạt tiêu chuẩn là điều quan trọng nhất. 

 

Bạn có những cảm nhận gì về sự phát triển nhanh một cách bất ngờ của các doanh nghiệp Việt trên sàn TMĐT khổng lồ Amazon? Hãy liên hệ ngay Tròn House nếu bạn đang có kế hoạch kinh doanh trên Amazon và cần sở hữu những hình ảnh sản phẩm đạt đủ tiêu chuẩn nhé!

 

TỔNG HỢP BY TRÒN HOUSE

English Below:

 

Vietnamese businesses on Amazon grow fastest in Asia

"Giants" Amazon is a very potential market for Vietnamese businesses can build their own brand and reach customers "crisis" around the world. Especially, after more than 1 year of officially opening the opportunity to sell Vietnamese goods on Amazon, Bernard Tay (Director of Amazon Global Selling Southeast Asia) said that the growth rate of Vietnamese sellers on Amazon achieves first place in Asia.

Let’s Tron House find out  the development potential of Vietnamese businesses on the world's largest e-commerce platform - Amazon!

 

amazon

Source: Nikkei

"Huge" customer files

Through Amazon Global Selling, Vietnamese merchants have access to more than 300 million member accounts for purchases from 185 countries and regions. Amazon is considered a platform to bring goods of small and medium businesses and individuals around the world. According to a report from Amazon, the number of small businesses or independent sellers is accounting for nearly 60% of the total value of transactions on Amazon. Besides, Vietnamese businesses doing business on Amazon are entitled to the same rights and conditions of sales as local businesses in the US.

 

amazon

Source: Oberlo

 

amazon

Source: Myfe

 

In addition, the sales support website in Vietnamese since its launch has reached more than 50,000 hits per month. At the same time, the Amazon Global Selling social networking site in Vietnamese also attracts 18,000 followers.

 

Amazon Global Selling cooperates to support Vietnamese businesses

 

Amazon Global Selling and Department of Trade Promotion, Ministry of Industry and Trade (Vietrade) have selected 100 Vietnamese enterprises to participate in the program "Support Vietnamese businesses to access the world market with Amazon.com". Here, potential businesses are selected to attend in-depth skills training, support and mentoring sessions. Not only that, businesses are also supported to develop brands and products in the world e-commerce environment. Actual results have shown that many Vietnamese items, especially textiles, footwear, and handicrafts, have received much love and positive feedback on Amazon.

 

amazon

Nguồn: medium.com

In addition, Amazon Global Selling has established a specialized team in Vietnam. With the new team, Amazon Global Selling will provide expertise related to selling on the Amazon site to potential businesses, from item listing creation to order fulfillment by Amazon (FBA - Fulfillment by Amazon).

 

According to the 2020 strategy, Amazon Global Selling will increase support to sellers in Vietnam through strengthening the ecosystem of service providers, promoting the goods with the strengths of sellers in Vietnam. . Such as household products and kitchenware, handicrafts, textiles, footwear, consumer products...At the same time, Amazon will continue to work closely with strategic partners in Vietnam such as VIETRADE, T&T Group, IDEA, VECOM,...

 

amazon

Source: Baomoi

Potential sectors of Vietnamese enterprises

It can be said that Vietnam is one of the countries with advantages in manufacturing industries. More specifically, Vietnam has strengths in items such as housewares, garments, leather shoes, crafts,...Besides, Vietnam is also considered as one of the top potential countries in the Southeast Asia to export goods through Amazon. Vietnamese businesses with young, creative and accessible human resources and sales on Amazon.

 

amazon

Nguồn: nhadautu.vn

However, according to Mr. Bernard Tay (Director of Amazon Global Selling Southeast Asia), Vietnamese businesses need to meet the trend of goods in the world, improve their foreign language skills, and the ability to build brands. In fact, Vietnamese goods often face restrictions on brand, product quality, and difficult to access to the world market.

 

Participating in selling on Amazon is considered a golden opportunity for Vietnamese businesses to "reach out" to the world. However, the potential market also means more and more intense competition. Therefore, in order to be able to have a sustainable business and thrive on Amazon, a serious investment in business strategy, product quality upgrades, product image standards and standards are important. most important.

 

How do you feel about the surprisingly fast growth of Vietnamese businesses on the giant e-commerce platform Amazon? Please contact Tron House if you are planning to do business on Amazon and need to own the qualified product images?

SUMMARIZED BY TRON HOUSE