Vạch trần những "review 5 sao" giả mạo trên Amazon

Theo khảo sát, có khoảng 85% khách hàng tin vào các đánh giá (review) trực tuyến khi mua hàng online. Nắm bắt được “tâm lý” này, đã có rất nhiều người bán hàng trên sàn Thương Mại Điện Tử Amazon thao túng hệ thống đánh giá sản phẩm, sử dụng các chức năng của Facebook để tạo những review giả,  “qua mặt” người tiêu dùng, nhằm kích thích nhu cầu mua sắm và tăng doanh thu.

 

Ngay bây giờ, Tròn House sẽ “vạch trần” các chiêu lừa của những người bán về review giả mạo “5 sao” trên Amazon nhé!

amazon

Source: Unishipping

 

Review giả” là cách mà nhiều người bán hàng trên Amazon sử dụng để tạo nên những đánh giá tích cực cho sản phẩm của mình một cách không trung thực. Cụ thể, người bán sẽ trả tiền cho một bên thứ ba để tạo những tài khoản giả mạo, viết những feedback vô cùng tốt và đánh giá “5 sao” cho sản phẩm của họ. Theo nghiên cứu của BuzzFeed, tăng 1 sao trong xếp hạng sản phẩm trên Amazon sẽ giúp doanh số bán hàng tăng đến 26%. Tuy nhiên, việc mua “review giả” để tăng thứ hạng không chỉ ảnh hưởng đến người mua sản phẩm, mà còn ảnh hưởng đến các công ty bán các sản phẩm chất lượng và cả uy tín của trang TMĐT Amazon. 

 

amazon

Source: KillerFeatures

 

Hầu hết những người bán đều biết các mánh khóe để bán được hàng trên Amazon. Do đó, họ không ngần ngại chi tiền cho các hệ thống phức tạp của Amazon để thao túng các chỉ số bao gồm số lượng sao đánh giá, làm giả các review để thu hút khách hàng tiềm năng. Hiện nay, người bán đã “tận dụng” Facebook Ads để tìm cách tăng doanh thu. Người bán đã tiếp cận với người dùng thông qua quảng cáo trên Facebook. Cụ thể hơn, họ chào mời các mặt hàng miễn phí như sạc điện thoại, đồ trang trí Halloween,... và mời người dùng để lại những đánh giá tích cực về sản phẩm vào các hội nhóm hàng nghìn thành viên, đính kèm một bảng hướng dẫn mua hàng trên Amazon. Sau khi đánh giá 5 sao trên Amazon, người bán sẽ lập tức hoàn trả lại số tiền mua sản phẩm vào tài khoản Paypal, hoặc tặng 1 gift card để mua hàng trên Amazon. Bởi càng nhiều review tích cực thì sản phẩm của họ sẽ chiếm vị trí nổi bật “Amazon’s Choice” để dễ dàng cạnh tranh và thu về nhiều lợi nhuận hơn.

 

Ngoài ra, người bán hàng còn tạo những nhóm riêng tư (private group) trên Facebook để cung cấp một số các mặt hàng có sẵn cần được đánh giá. Người đánh giá sẽ liên hệ riêng với người bán để thực hiện giao dịch mua sản phẩm, viết feedback (có thể bao gồm hình ảnh, video sản phẩm) để tăng khả năng hiển thị. Trong giao dịch này, sản phẩm được hoàn trả bởi người bán.

 

amazon

Source: The Guardian

 

Có thể nói, Facebook Ads đã giúp những người bán hàng mở rộng quy mô và tự động hóa hoạt động giả mạo “review 5 sao” của họ. Cụ thể hơn, Facebook Ads sẽ giúp những người “đánh giá giả mạo” nhắn tin riêng cho người bán trên Amazon. Nút “gửi tin nhắn” nằm phía cuối quảng cáo sẽ mở cửa sổ Facebook Messenger để cả hai bên bắt tay vào thỏa thuận.

 

Một ví dụ thực tế, khách hàng Shawn Smith đã bị thu hút bởi quảng cáo về túi vải miễn phí. Khi anh nhấn vào quảng cáo, cửa sổ Messenger hiện ra với tin nhắn Chatbot tự động: “Bạn có muốn tìm hiểu về túi vải của công ty chúng tôi không? Hãy nhấn Đồng Ý.” Trong khoảng vài tiếng sau, trang Anleolife đã nhắn tin hỏi Smith có muốn viết review về sản phẩm trên Amazon để nhận được sản phẩm miễn phí hay không. 

 

amazon

Source: BuzzFeed

 

Nhiều người bán đã tận dụng chatbot Facebook để tự động hóa toàn bộ các tương tác. Mỗi câu hỏi trên Facebook Messenger đều được theo sau bởi các nút “Có” hoặc “Không”. Chẳng hạn, bạn có tài khoản Amazon và PayPal không? Bạn có thể để lại đánh giá một tuần sau khi nhận được hàng. Trang này sẽ hướng dẫn chi tiết, cung cấp từ khóa cụ thể, tìm tên thương hiệu, thêm sản phẩm vào danh sách Amazon Wish, sau đó tiến hành đặt mua sản phẩm. Một nửa số tiền sẽ được hoàn lại trong vòng 24 giờ kể từ khi có đơn hàng. Nửa còn lại sẽ được trả sau khi người dùng gửi ảnh chụp màn hình đánh giá.

 

amazon

Source: BuzzFeed

 

amazon

Source: BuzzFeed

 

Hầu hết các sản phẩm trên Amazon đều không do chính Amazon đăng bán mà thuộc về bên thứ 3. Theo báo cáo năm 2019 của Amazon, khách hàng đã chi 160 tỷ USD (hơn 3,7 nghìn tỷ đồng) để mua hàng từ người bán thuộc bên thứ 3, chiếm 58% doanh thu trên toàn trang. Chính Jeff Bezos - CEO của Amazon cũng thừa nhận bên thứ 3 chiếm đa số thị phần của Amazon.

 

Hiện tại, Amazon vẫn đang nỗ lực để loại bỏ những người bán sử dụng các bài quảng cáo chào mời trên Facebook nhằm đánh lừa hệ thống đánh giá trên trang bán hàng. Thời gian vừa qua, Amazon đã phát hiện và khai trừ khoảng 13 triệu review giả mạo, đồng thời có xử phạt thích đáng đến 5 triệu người bán thực hiện hành vi gian lận nhằm thao túng các đánh giá.

 

Có thể khẳng định rằng, vấn nạn “review giả mạo” đã và đang tồn tại trên trang TMĐT lớn nhất thế giới. Người tiêu dùng cần có sự tỉnh táo, tìm hiểu kĩ về sản phẩm, thương hiệu trước khi tiến hành mua sản phẩm để tránh trường hợp “tiền mất tật mang”. Sau khi đọc bài viết trên, bạn đã hiểu hơn về những “chiêu trò” review giả mạo trên Amazon chưa? Nếu bạn mong muốn sở hữu hình ảnh sản phẩm đạt chuẩn Amazon, hãy liên hệ Tròn House ngay nhé!

TỔNG HỢP BY TRÒN HOUSE

 

English Below:

Expose fake "5-star reviews" on Amazon

According to the survey, about 85% of customers trust online reviews when buying online. Grasping this "psychology", there are many sellers on Amazon E-commerce platform manipulating product rating system, using Facebook's functions to create fake reviews, "surpass" people. consumption, to stimulate shopping needs and increase sales.

Right now, Tron House will expose the tricks of the sellers on fake review "5 stars" on Amazon!

 

amazon

Source: Unishipping

 

A "fake review" is the way many sellers on Amazon use it to create positive reviews for their products in a dishonest way. Specifically, the seller will pay a third party to create fake accounts, write extremely good feedback and give a "5 star" rating for their product. According to BuzzFeed research, a 1-star increase in product ratings on Amazon will help sales increase up to 26%. However, buying "fake reviews" to increase rankings not only affects product buyers, but also affects companies that sell quality products and the reputation of Amazon e-commerce site.

 

amazon

Source: KillerFeatures

 

Most sellers know the tricks to sell on Amazon. Therefore, they spend money on complex Amazon systems to manipulate metrics including the number of star reviews, fake reviews to attract potential customers. Currently, sellers have "taken advantage" of Facebook Ads to find ways to increase sales. Sellers reached out to users through ads on Facebook. More specifically, they offer free items such as phone chargers, Halloween decorations,...and invite users to leave positive reviews about the product in groups of thousands of members, attached. a shopping guide on Amazon. After giving a 5-star rating on Amazon, the seller will immediately refund the purchase amount to the Paypal account, or give a gift card to purchase on Amazon. Because the more positive reviews, their products will occupy the prominent position “Amazon’s Choice” to easily compete and earn more profits.

 

In addition, sellers create private groups on Facebook to provide a number of available items that need to be assessed. Reviewers will contact the seller individually to make product purchases, write feedback (may include photos, product videos) to increase visibility. In this transaction, the product is returned by the seller.

 

amazon

Source: The Guardian

 

It can be said that Facebook Ads has helped salespeople expand and automate their "5 star review" fake activities. More specifically, Facebook Ads will help people "fake reviews" send private messages to sellers on Amazon. The "send a message" button at the bottom of the ad will open the Facebook Messenger window for both parties to embark on the agreement.

 

As an example, Shawn Smith customers were attracted to the promotion of free canvas bags. When he clicked on the ad, the Messenger window popped up with an automated Chatbot message: “Do you want to know about our company's canvas bags? Click Agree. ”Within a few hours, Anleolife texted and asked Smith if he wanted to write a review of the product on Amazon to receive the free product.

 

amazon

Source: BuzzFeed

 

Many sellers took advantage of Facebook chatbots to automate all interactions. Each question on Facebook Messenger is followed by "Yes" or "No" buttons. For example, do you have an Amazon and PayPal account? You can leave a review a week after receiving the item. This page will guide in detail, provide specific keywords, find brand names, add products to the Amazon Wish list, then proceed to order products. Half of the money will be refunded within 24 hours of the order. The other half will be paid after the user submits the review screenshot.

 

amazon

Source: BuzzFeed

 

amazon

Source: BuzzFeed

 

Most products on Amazon are not sold by Amazon itself but belong to third parties. According to Amazon's 2019 report, customers spent $ 160 billion (more than 3.7 trillion) to buy goods from people. 3rd party selling, which accounts for 58% of all page sales. Jeff Bezos, the CEO of Amazon, also admits that third parties account for the majority of Amazon's market share.

 

Currently, Amazon is still trying to eliminate sellers using solicitations on Facebook to mislead the review system on the sales page. Recently, Amazon has discovered and expelled about 13 million fake reviews, and has sanctioned up to 5 million sellers fraudulent acts to manipulate reviews.

 

Can confirm that the problem of "fake review" has existed on the world's largest e-commerce site. Consumers need to be alert, learn carefully about products and brands before buying products to avoid the case of "loss of money". After reading the above article, did you understand more about the "tricks" of fake review on Amazon? If you want to own an image of Amazon standard products, please contact Tron House now!

 

SUMMARIZED BY TRON HOUSE