Những tips tuyệt vời giúp quá trình chụp ảnh sản phẩm trở nên dễ dàng hơn

 

 

[English Below] Trong thời đại 4.0, hình ảnh sản phẩm là yếu tố quyết định đầu tiên để thu hút người xem và thuyết phục họ lựa chọn sản phẩm của thương hiệu bạn. Chính vì vậy, một hình ảnh chất lượng thấp, mờ, thiếu ánh sáng,...sẽ khó mang lại sự tin tưởng cho khách hàng.

Trong bài viết lần này, Tròn House sẽ chia sẻ những tips giúp quá trình chụp ảnh sản phẩm trở nên dễ dàng hơn nhé!

 

Để tạo ra được một bức ảnh sản phẩm đẹp, việc cài đặt chuẩn các tính năng của camera là điều quan trọng hàng đầu. 

 

Photo By Tròn House

 

  • Manual Mode (Chế độ chụp thủ công)

Sử dụng Manual Mode cho phép bạn tận dụng những chức năng nâng cao của máy ảnh và hiển thị những điểm nổi bật của sản phẩm. Đừng nhầm lẫn giữa Chế độ Manual Mode và Chế độ Focus Mode (lấy nét) của máy ảnh. Khi cài đặt máy ảnh ở chế độ Manual Mode, điều này có nghĩa là bạn đã điều khiển tất cả mọi cài đặt, nhưng vẫn cần cài đặt lens (ống kính) sang chế độ tự động lấy nét (auto focus).

 

Hãy tập trung vào sản phẩm của bạn để có được chế độ đo ánh sáng thông qua kính ngắm máy ảnh (Camera Viewfinder). Hệ thống đo sáng (Light Meter) sẽ di chuyển tùy thuộc vào lượng ánh sáng cần thiết cho bức ảnh. Dựa vào hệ thống đo sáng, bạn sẽ điều chỉnh màn trập (Shutter) và f/stop sao cho phù hợp.

 

 

Photo By Jonathan

 

 

  • Chế độ White Balance (Cân bằng trắng)

Cân bằng trắng là chế độ giữ cho màu sắc hình ảnh của bạn chính xác. Cân bằng trắng giúp cân bằng tông màu để tạo ra màu sắc chính xác. Cân bằng trắng sẽ giúp sản phẩm của bạn xuất hiện gần với những gì mắt và máy ảnh của bạn nhìn thấy mà không cần nhiều điều chỉnh hậu kỳ.

Chế độ cân bằng trắng phù hợp được xác định bởi loại nguồn sáng. Ánh sáng mặt trời tự nhiên và bóng đèn tiêu chuẩn có nhiệt độ màu ấm hơn, trong khi bóng đèn huỳnh quang và đèn LED có xu hướng “tông lạnh” hơn. Ở chế độ Cân bằng trắng tự động, máy ảnh có thể tự động phát hiện loại nguồn sáng bạn đang sử dụng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tự điều chỉnh cài đặt.

 

Photo By SLR Louge

 

Hãy cố gắng không sử dụng quá nhiều nguồn ánh sáng. Sự tập trung của các nguồn ánh sáng khác nhau sẽ làm cho tổng thể ánh sáng khác nhau. Ví dụ hình ảnh dưới đây, khi sử dụng kết hợp ánh sáng mặt trời tự nhiên và ánh sáng đèn ngủ sẽ làm màu sắc phía bên trái của chiếc đầm mang tông màu ấm hơn, trong khi phía bên phải lại mang tông màu lạnh. Điều này sẽ làm bức ảnh trở nên xấu đi. Do đó, hãy sử dụng một nguồn sáng để toàn bộ bức ảnh đẹp đồng đều và có sự thống nhất.

 

Photo By Pinterest

 

  • Background lộn xộn

Hãy thiết kế và lựa chọn background mang gam màu trung tính, đơn giản để làm nổi bật sản phẩm chính của thương hiệu. Background với quá nhiều chi tiết, nhiều nguồn ánh sáng, trang trí props lộn xộn sẽ khiến khách hàng mất sự tập trung đối với sản phẩm và làm hình ảnh trở nên kém chất lượng.

 

Photo By Pinterest

 

 

  • Độ sắc nét của hình ảnh

 

Độ sắc nét của hình ảnh sẽ hấp dẫn và thu hút ánh nhìn của người xem. Do đó, hãy lấy nét sản phẩm trong tiêu cự máy ảnh và giảm thiểu độ rung của máy ảnh bằng việc lắp chân máy.

F-stop (khẩu độ) là yếu tố quan trọng. Khẩu độ càng cao (F / 2.8, F / 5.6, F / 11), chi tiết trong ảnh của bạn sẽ càng sắc nét. Hầu hết các ống kính có độ sắc nét giữa F / 5.6 và F / 16. Tuy nhiên, bạn hãy kiểm tra cụ thể ống kính (lens) của mình để xác định điểm dừng F tối ưu cho ảnh sản phẩm của bạn.

 

Photo By Tròn House

 

Photo By Tròn House

  • Hình ảnh thiếu sự đa dạng

Hình ảnh sản phẩm thiếu sự đa dạng, chỉ tập trung vào một góc chụp sẽ khiến người xem bị nhàm chán và cảm thấy sự thiếu sáng tạo của thương hiệu bạn. Chất lượng hình ảnh, góc chụp đa dạng có thể giúp khách hàng nhìn thấy rõ các chi tiết quan trọng của sản phẩm, từ đó ảnh hưởng đến quyết định mua hàng. 

Do đó, hãy lựa chọn nhiều góc chụp đẹp để làm hình ảnh trở nên đa dạng hơn. 

 

chụp ảnh sản phẩm chụp ảnh sản phẩm

Photo By Tròn House

 

Sau khi đọc bài viết trên, bạn đã góp nhặt được thêm những tips để quá trình chụp ảnh sản phẩm trở nên dễ dàng hơn chưa? Nếu đang gặp khó khăn trong quá trình chụp hình sản phẩm, hãy liên hệ Tròn House ngay nhé!

 

 

 

Xem thêm:

CÁC Ý TƯỞNG CHỤP HÌNH SẢN PHẨM GIÚP TĂNG SALE NHANH CHÓNG

MẸO ĐỂ CÓ BUỔI CHỤP HÌNH LOOKBOOK HOÀN HẢO NGOÀI MONG ĐỢI

XU HƯỚNG THIẾT KẾ ĐỒ HỌA "KHUẤY ĐẢO" NĂM 2020

 

TRÒN HOUSE

 

 

EXCELLENT TIPS TO HELP THE PRODUCT PHOTO PROCESS BECOME EASIER

 

In the 4.0 era, product images were the first deciding factor to attract viewers and persuade them to choose your brand's product. Therefore, a low quality image, blur, lack of light, ... will be difficult to bring trust to customers.

In this article, Tron House will share tips to help the process of taking photos of products become easier!

In order to create a great product image, standard setting of camera features is of utmost importance.

 

Photo By Tròn House

 

  • Manual Mode 

Using Manual Mode allows you to take advantage of advanced camera functions and display product highlights. Do not confuse the Manual Mode and the Focus Mode (focus) of the camera. When setting the camera to Manual Mode, this means that you control all the settings, but still need to set the lens to autofocus.

 

Focus on your product to get the light metering mode through the camera viewfinder. Light Meter will move depending on the amount of light needed for the photo. Based on the metering system, you will adjust the shutter and f / stop accordingly.

 

 

Photo By Jonathan

 

 

  • White Balance mode

White balance is the mode that keeps your image colors accurate. White balance helps balance tones to create accurate colors. White balance will help your product appear close to what your eyes and camera see without much post-adjustment.

The appropriate white balance mode is determined by the type of light source. Natural sunlight and standard light bulbs have warmer color temperatures, while fluorescent bulbs and LEDs tend to be "cooler". In Auto White Balance mode, the camera can automatically detect the type of light source you are using. However, you can also adjust the settings yourself.

 

Photo By SLR Louge

 

Try not to use too many light sources. The concentration of different light sources will make the overall light different. For example, the image below, when used in combination with natural sunlight and night light, will make the color of the left side of the dress warmer, while the right side brings a cool tone. This will make the image worse. Therefore, use a light source to make the whole image beautiful and consistent.

 

Photo By Pinterest

 

  • Messy background

Please design and select a background with neutral, simple colors to highlight the main product of the brand. Background with too many details, many light sources, decoration of props will make customers lose focus on the product and make the image become poor quality.

 

Photo By Pinterest

 

 

  • Sharpness of the image

 

The sharpness of the image will attract the viewer's eye. Therefore, focus the product on the camera focal length and minimize camera shake by attaching a tripod.

F-stop is important. The higher the aperture (F / 2.8, F / 5.6, F / 11), the sharper the details in your image. Most lenses have sharpness between F / 5.6 and F / 16. However, you should specifically check your lens to determine the optimal F-stop for your product image.

Image lacks variety

 

Photo By Tròn House

 

Photo By Tròn House

  • Image lacks variety

The product image lacks variety, focusing on just one angle will make viewers bored and feel the lack of creativity of your brand. Quality images, diverse angles can help customers clearly see the important details of the product, thereby affecting purchase decisions.

Therefore, choose a lot of good angles to make the image more diverse.

 

chụp ảnh sản phẩm chụp ảnh sản phẩm

Photo By Tròn House

 

After reading the article, have you collected more tips to make the process of taking photos of products easier? If you are having difficulty taking photos of products, please contact Tron House immediately!

 

 

 

 

Xem thêm:

CÁC Ý TƯỞNG CHỤP HÌNH SẢN PHẨM GIÚP TĂNG SALE NHANH CHÓNG

MẸO ĐỂ CÓ BUỔI CHỤP HÌNH LOOKBOOK HOÀN HẢO NGOÀI MONG ĐỢI

XU HƯỚNG THIẾT KẾ ĐỒ HỌA "KHUẤY ĐẢO" NĂM 2020

 

TRÒN HOUSE