Đâu là yếu tố ảnh hưởng đến độ lệch màu ở hình ảnh quảng cáo?

 

[English Below] Cân bằng trắng và nhiệt độ màu Kelvin là hai yếu tố khách quan có thể ảnh hưởng rất nhiều đến độ lệch màu ở hình ảnh thương mại. Trong thực tế, rất nhiều trường hợp mặc dù đã chỉnh được những bức ảnh đạt tông màu như ý muốn nhưng sau khi in ra, sản phẩm lại có màu mờ mờ và rất nhạt nhòa? Vậy nguyên do vì sao lại có sự chênh lệch màu lớn như thế? Hãy cùng Tròn House tham khảo bài viết dưới đây để tìm câu trả lời nhé!

 

Máy ảnh kỹ thuật số nhận diện màu theo các hệ màu sắc kỹ thuật số khác với màu film. Nếu như với máy ảnh film, bạn phải chọn được những bối cảnh chụp hình phù hợp với nguồn sáng tại địa điểm định chụp thì với máy ảnh kỹ thuật số, bạn có thể tự điều chỉnh độ nhạy sáng thông qua điều chỉnh cân bằng trắng (White Balance, sau đây viết tắt là WB) và nhiệt độ K (Kelvin). Máy ảnh film được xem là rất bất tiện, sau khi lắp film vào máy, độ nhạy sáng sẽ cố định và không thể thay đổi được nữa. Tuy nhiên, độ nhạy sáng của máy ảnh film vẫn luôn được đề cao hơn máy ảnh kỹ thuật số.

Luyên thuyên về máy film và ảnh film (Phần 1)

Source: Spiderum

 

Các loại máy ảnh kỹ thuật số hiện nay đều được trang bị các chế độ cân bằng trắng khác nhau để nhận diện màu sắc và điều chỉnh cân bằng trắng tự động. Phần mềm nhận diện này đã được nghiên cứu và cài đặt sẵn để màu sắc trông tự nhiên nhất có thể, người dùng có thể thoải mái lựa chọn để sao cho phù hợp. Mỗi một chế độ WB sẽ tương ứng với một dải nhiệt độ màu (độ K) khác nhau. Nikon hay Canon sẽ có sẵn các chế độ AWB tương ứng với thang nhiệt độ màu như sau: Daylight (5200K), Shade (7000k), Cloudy (6000K), Tungsten light (3200K), White fluorescent light (4000K), Flash (6000K), Custom White Balance (4000K). 

Tìm hiểu về cân bằng trắng - White Balance trong máy ảnh số ...

Source: BuaXua.vn

Trong trường hợp cân bằng trắng chưa đạt, nhiệt độ màu K quá cao hoặc quá thấp thì sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến độ lệch màu của hình ảnh thương mại. Độ K càng cao, tức nguồn sáng có nhiệt độ ánh sáng cao thì sẽ phát ra ánh sáng màu xanh. Trong khi nguồn sáng yếu thì ánh sáng thường có màu thiên về màu đỏ (như vàng hoặc cam), độ K thấp hơn. Và những nguồn sáng có nhiệt độ cao phát ra sắc xanh chính là màu lạnh, còn nguồn sáng yếu phát ra sắc đỏ hoặc cam chính là màu nóng. Chính điều này đã khiến cho ảnh sau khi chụp có màu sai khác hoàn toàn so với thực tế bên ngoài, khiến cho hình ảnh thương mại điện tử thiếu chân thực và thiếu tự nhiên.

So sánh hình chụp thực tế của Sony A7R III và A7R II: Sức mạnh ...

Source: Zshop.vn

Ngoài ra hiện nay, máy ảnh kỹ thuật số có độ hiển thị màu trên các thiết bị để đọc hình kỹ thuật số như RGB, CMYK,... Tùy vào từng hệ màu mà sẽ có những tiêu chuẩn và sự khác biệt giữa các màu.  RGB là viết tắt của màu đỏ, xanh lá cây và màu vàng. Khi bạn chụp một bức ảnh trên máy ảnh DSLR , máy ảnh của bạn sẽ tạo ảnh của bạn bằng cách sử dụng phổ RGB. Màn hình máy tính cũng hoạt động trong RGB, do đó người dùng có thể dễ dàng mong đợi rằng những gì họ nhìn thấy trên màn hình LCD của họ sẽ là những gì họ thấy trên máy ảnh. Tuy nhiên, nếu muốn in hình ảnh của chúng tôi bằng cách sử dụng một phổ màu sắc chính xác, chúng ta cần phải chuyển đổi sang CMYK (Cyan, Magenta, Yellow và Black).

RGB và CMYK khác nhau như thế nào, ứng dụng của chúng là gì? - Eladiy

Source: Eladiy

CMYK là một phổ màu trừ. Màu lam, màu đỏ tươi và màu vàng được CMYK sử dụng làm bộ lọc. Điều này có nghĩa là chúng trừ đi các lượng màu đỏ, lục, và lam khác nhau từ ánh sáng trắng để tạo ra các màu khác nhau. Một hình ảnh được hiển thị trên màn hình máy tính có thể không khớp với bản in, trừ khi phổ RGB được chuyển đổi thành CMYK. Mặc dù nhiều máy in giờ đây chuyển đổi từ RGB sang CMYK tự động thì quá trình này vẫn chưa hoàn hảo vì RGB không có kênh chuyên dụng.

RGB CMYK Printing

Source: Printub

Chính độ hiển thị trên các thiết bị đọc này khiến cho độ lệch màu giữa hình ảnh sau khi chụp với thực tế là rất lớn. Một số màu sắc bị bộ lọc loại bỏ có thể sẽ khiến chất lượng hình ảnh thương mại sau khi in ra thấp hơn so với hiện thực, làm cho nhiều khách hàng cảm thấy không hài lòng. Tuy nhiên trong thực tế, các sai phạm này chắc chắn sẽ phải xảy ra vì đây là những yếu tố khách quan gây ảnh hưởng đến độ lệch màu. Rất khó để các cá nhân hay doanh nghiệp chuyên về thiết kế có thể điều khiển và kiểm soát được vấn đề này. Dù đã có Colorchecker để điều chỉnh lại các thông số, tuy nhiên nó chỉ mang độ chính xác tương đối.

 

 

 

Xem thêm:

Mắt người cũng tạo nên độ lệch màu ở hình ảnh thương mại điện tử

Kinh nghiệm sử dụng màu sắc trong chụp hình sản phẩm 

MẸO ĐỂ NHIẾP ẢNH GIA DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG VÀ SÁNG TẠO TRONG MÙA DỊCH BỆNH COVID-19

 

TRÒN HOUSE

 

WHITE BALANCE AND KELVIN COLOR TEMPERATURE AFFECT COLOR DEVIATIONS IN E-COMMERCE IMAGES

 

White balance and Kelvin color temperature are two objective factors that can greatly affect the color deviations in a commercial image. In fact, in many cases, although the photos have been corrected to the desired color, after printing, the product is fuzzy and very faded? So why is there such a big color difference? Let's Tron House refer to the article below to find the answer!

 

Digital cameras recognize colors according to digital color systems other than film colors. If with film cameras, you have to choose the right shooting scenes for the light source at the location where you want to shoot, with digital cameras, you can manually adjust the light sensitivity through white balance adjustment. (White Balance, hereinafter abbreviated to WB) and temperature K (Kelvin). Film cameras are considered to be very inconvenient, once installed, the light sensitivity will be fixed and cannot be changed. However, light sensitivity of film cameras is always higher than that of digital cameras.

Luyên thuyên về máy film và ảnh film (Phần 1)

Source: Spiderum

Today's digital cameras are equipped with different white balance modes to identify colors and adjust white balance automatically. This identification software has been researched and pre-installed to make the colors look as natural as possible, users can freely choose to match. Each WB mode will correspond to a different color temperature range (degrees K). Nikon or Canon will have AWB modes corresponding to the color temperature scale as follows: Daylight (5200K), Shade (7000k), Cloudy (6000K), Tungsten light (3200K), White fluorescent light (4000K), Flash ( 6000K), Custom White Balance (4000K).

 

Tìm hiểu về cân bằng trắng - White Balance trong máy ảnh số ...

Source: BuaXua.vn

In case the white balance is not reached, the K color temperature is too high or too low, it will greatly affect the color deviation of the commercial image. The higher the K, the higher the light source at the light source will emit blue light. While the light source is weak, the light is usually in favor of red (such as yellow or orange), the lower K. And high-temperature light sources emitting blue are cold colors, while weak light sources emitting red or orange are hot. It is this that makes the image after taking it is completely different from the outside reality, making e-commerce images unreal and unnatural.

So sánh hình chụp thực tế của Sony A7R III và A7R II: Sức mạnh ...

Source: Zshop.vn

Also today, digital cameras have a color display on devices to read digital images such as RGB, CMYK, ... Depending on the color system, there will be standards and differences between color. RGB stands for red, green, and yellow. When you take a picture on a DSLR camera, your camera will create your photo using the RGB spectrum. Computer monitors also work in RGB, so users can easily expect that what they see on their LCD screen will be what they see on the camera. However, if we want to print our images using an accurate color spectrum, we need to convert to CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, and Black).

 

RGB và CMYK khác nhau như thế nào, ứng dụng của chúng là gì? - Eladiy

Source: Eladiy

CMYK is a subtractive color spectrum. Blue, magenta, and yellow are used by CMYK as a filter. This means that they subtract different amounts of red, green, and blue from white light to produce different colors. An image displayed on a computer screen may not match the printed version unless the RGB spectrum is converted to CMYK. Although many printers now convert from RGB to CMYK automatically, the process is still not perfect as RGB has no dedicated channel.

RGB CMYK Printing

Source: Printub

It is the display on these reading devices that makes the color deviation between the image after taking it with reality very large. Some of the colors removed by the filter may result in lower quality commercial images after printing, causing many customers to be dissatisfied. However, in reality, these errors will certainly happen because these are objective factors that affect color deviation. It is very difficult for individuals or businesses specializing in design can control and control this problem. Although Colorchecker is available to adjust the parameters, it is only relatively accurate.

 

 

 

Xem thêm:

Mắt người cũng tạo nên độ lệch màu ở hình ảnh thương mại điện tử

Kinh nghiệm sử dụng màu sắc trong chụp hình sản phẩm 

MẸO ĐỂ NHIẾP ẢNH GIA DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG VÀ SÁNG TẠO TRONG MÙA DỊCH BỆNH COVID-19

 

TRÒN HOUSE