Part 5: Tìm hiểu về độ nhạy sáng ISO trong nhiếp ảnh

 

[English below] Ở Part 3 Part 4, chúng ta đã nắm được những kiến thức cơ bản về Shutter Speed (tốc độ màn trập) và Aperture (khẩu độ) - hai trong ba yếu tố tạo ra một bức ảnh đúng sáng và chất lượng. Trong bài viết lần này, các bạn sẽ cùng Tròn House tìm hiểu về yếu tố cuối cùng - độ nhạy sáng ISO của cảm biến bên trong máy ảnh nhé! 

 

iso

Source: Mel356

 

Độ nhạy sáng ISO là gì?

Về cơ bản, độ nhạy sáng ISO là khả năng nhạy sáng của cảm biến hình ảnh. Độ nhạy sáng ISO kiểm soát mức nhạy của cảm biến máy ảnh đối với ánh sáng đi vào cảm biến. Thiết lập ISO càng cao sẽ làm cho cảm biến máy ảnh càng nhạy sáng, cho phép bạn chụp ảnh ở điều kiện thiếu ánh sáng, chẳng hạn vào ban đêm. Đồng thời, ISO cũng có thể ảnh hưởng đến việc thiết lập tốc độ màn trập và khẩu độ. 

 

Chẳng hạn, nếu bạn không cần bức ảnh có độ sáng hơn, độ nhạy sáng ISO càng cao sẽ cho phép tốc độ màn trập cao. Với cách này, chúng ta có thể giảm thiểu độ nhòe, rung do chuyển động của đối tượng chụp. Bên cạnh đó, độ nhạy sáng ISO càng cao cũng cho phép chúng ta thiết lập khẩu độ nhỏ mà không làm giảm độ sáng của hình ảnh.

 

iso

Source: Snapshot Asia

 

Giá trị ISO phổ biến

Độ nhạy sáng được quy định bằng trị số ISO. ISO càng cao thì độ nhạy sáng càng cao. Các trị số ISO phổ biến: ISO 100 (thấp), ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400 (cao),...102.400 cho đến rất cao (hơn 1 triệu trên máy Nikon D5).

 

Trị số ISO 100 là mức nhạy sáng gần như thấp nhất mà hầu hết các máy ảnh kỹ thuật số đều có thể được cài đặt. Ngoài ra, khi bạn tăng gấp đôi tốc độ ISO, độ sáng của ảnh sẽ nhân đôi. Chính vì vậy, một bức ảnh ở ISO 400 sẽ có độ sáng gấp đôi so với ISO 200.

 

iso

Source: Expert Photography

 

ISO ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng hình ảnh?

Trong điều kiện ánh sáng yếu, tăng ISO là một sự lựa chọn thích hợp. Tuy nhiên, ISO càng cao sẽ dễ dàng dẫn đến nguy cơ nhiễu hạt cao. Do đó, chúng ta cần tính toán để thiết lập mức độ ISO phù hợp nhằm giữ cho hình ảnh đạt chất lượng chuẩn.

 

Ánh sáng:

Ánh sáng chính là yếu tố quan trọng hàng đầu trong quá trình chụp ảnh. Bạn có thể kết hợp ba thông số khẩu độ, tốc độ và độ nhạy sáng ISO theo nhiều cách khác nhau để cho ra một bức ảnh hoàn hảo. Chẳng hạn, bạn tăng khẩu độ và tốc độ màn trập lên một nấc, đồng thời giảm độ nhạy ISO xuống một nấc để bù trừ. Nếu chọn một tốc độ màn trập chậm, ánh sáng sẽ chạm đến cảm biến lâu hơn. Hoặc chọn một khẩu độ lớn hơn, ánh sáng sẽ tràn vào ống kính để đến với cảm biến nhiều hơn.

 

iso

Source: Mi Community

 

Độ nhiễu hạt:

Nếu sử dụng chỉ số ISO thấp, cảm biến sẽ ít nhạy sáng hơn. Khi đó, người chụp cần thiết lập khẩu độ ống kính để lấy thêm ánh sáng cho cảm biến, hoặc điều chỉnh tốc độ màn trập để cung cấp thêm ánh sáng trong khoảng thời gian dài hơn.

Nếu sử dụng chỉ số ISO cao, bạn có thể chụp ảnh với ít ánh sáng hơn trong khoảng thời gian ngắn. Khi nâng ISO lên quá cao, ảnh sẽ xuất hiện nhiễu hạt (noise). Có thể nói, ISO càng cao, độ nhạy sáng cao, độ nhiễu hạt càng nhiều. Ngược lại, ISO càng thấp, độ nhạy sáng sẽ thấp, ảnh sẽ mịn và chất lượng hơn.

 

iso

Source: Digital Trends

 

Sau đây, Tròn House sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm về thiết lập ISO:

  • Hãy cố gắng giữ chỉ số ISO 100 - 400, bởi đây là mức tốt nhất. Tăng ISO khi muốn chụp với tốc độ màn trập rất cao: 1/1600s, 1/3200s hay 1/4000s để “ghi lại” một chuyển động nhanh, hoặc muốn hình ảnh có độ nhiễu hạt theo ý thích.

 

  • Trong điều kiện thiếu ánh sáng, khi đã mở hết khẩu độ ống kính, chụp tốc độ màn trập thấp, thì việc nâng ISO lên từ từ là điều cần thiết. Nâng từ ISO 100 lên 400, 800 hoặc 1600,...sao cho ảnh của bạn nhận được đủ lượng sáng như ý muốn. 

 

  • Nếu máy ảnh của bạn có gắn tripod (chân máy), bạn hoàn toàn có thể giảm ISO thấp kết hợp cùng tốc độ màn trập chậm. Chẳng hạn, tốc độ màn trập ở mức 1/30s là ít rung lắc với ISO 3200, nếu có thêm chân máy thì bạn có thể giảm tốc độ màn trập và ISO thấp hơn mức trên để giảm tối đa sự nhiễu hạt.

 

  • Nếu máy ảnh có chân máy và chụp vào ban đêm, bạn có thể thiết lập tốc độ màn trập chậm 1,2,4 giây, giảm ISO mức thấp nhất, thường là 100, khẩu độ khép nhỏ f/8 - f/16 hoặc tùy theo.

 

  • Trong điều kiện đủ sáng, chụp vào ban ngày, ngoài trời, bạn có thể lựa chọn chế độ ISO auto. Khi đó, bạn điều chỉnh thông số ưu tiên, máy ảnh sẽ tự động tính toán chọn ISO thấp nhất để có đủ lượng sáng cho ảnh. Đây là một cách hiệu quả khi chụp ảnh sự kiện.

 

iso

Source: Adorama

 

Sau khi đọc bài viết trên, bạn đã hiểu rõ hơn về các ảnh hưởng của độ nhạy sáng ISO trong quá trình chụp ảnh. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình chụp ảnh, hãy liên hệ Tròn House ngay nhé!

 

 

 

Xem thêm: 

Tips chụp ảnh sản phẩm với nước bạn không thể bỏ qua

Những địa điểm chụp Lookbook độc đáo

Chụp ảnh nội thất và những "thủ thuật" cần lưu ý

 

TRÒN HOUSE TỔNG HỢP

 

 

Part 5: Learn about ISO speed in photography

 

 

In Part 3 and Part 4, we have gained a basic knowledge of Shutter Speed ​​and Aperture - two of the three factors that make a photo right and bright. In this article, Tron House will explore with you the last element - the ISO speed of the sensor inside the camera!

 

iso

Source: Mel356

 

What is ISO speed?

Basically, ISO speed is the sensitivity of the image sensor. ISO speed controls the sensitivity of the camera sensor to light entering the sensor. A higher ISO setting will make the camera sensor more sensitive, allowing you to take photos in low light conditions, for example at night. At the same time, ISO can also affect the setting of shutter speed and aperture.

 

For example, if you do not need a brighter picture, the higher the ISO speed, the higher the shutter speed will be. This way, we can minimize the blur and vibration caused by the movement of the subject. Besides, the higher the ISO speed also allows us to set a small aperture without reducing the brightness of the image.

 

iso

Source: Snapshot Asia

 

Common ISO value

Sensitivity is determined by the ISO number. The higher the ISO, the higher the sensitivity. Common ISO values: ISO 100 (low), ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400 (high), ... 102,400 to very high (more than 1 million on the Nikon D5 ).

The ISO 100 value is the lowest light sensitivity level that most digital cameras can be installed. Also, when you double the ISO speed, the brightness of the image is doubled. Therefore, an image at ISO 400 will be twice as bright as ISO 200.

 

iso

Source: Expert Photography

 

How does ISO affect image quality?

In low-light conditions, increasing ISO is an appropriate choice. However, a higher ISO will easily lead to a higher risk of noise. Therefore, we need to calculate to set the right ISO level to keep the image quality standard.

 

Light:

Lighting is the most important factor in photography. You can combine the three parameters of aperture, speed and ISO speed in a variety of ways to produce a perfect image. For example, you increase the aperture and shutter speed by one step, and reduce the ISO sensitivity by one step to compensate. If a slow shutter speed is selected, the light will reach the sensor longer. Or choose a larger aperture, the light will flood into the lens to come with more sensors.

 

iso

Source: Mi Community

 

Noise level:

If a low ISO is used, the sensor will be less sensitive. At that time, the photographer needs to set the lens aperture to get more light for the sensor, or adjust the shutter speed to provide more light for a longer period of time.

 

iso

Source: Digital Trends

 

Following that, Tron House will share some experience on ISO setting:

  • Try to keep the ISO 100 - 400, because this is the best level. Increase ISO when you want to shoot with very high shutter speeds: 1 / 1600s, 1 / 3200s or 1 / 4000s to "record" a fast movement, or want images with grain noise as you like.

 

  • In low light conditions, when the lens aperture is fully open and shutter speed is low, a gradual increase of ISO is essential. Increase from ISO 100 to 400, 800 or 1600,...so that your photos get the amount of light you want.

 

  • If your camera has a tripod, you can definitely lower the ISO in combination with the slow shutter speed. For example, a shutter speed of 1 / 30s is less shaky with ISO 3200, if you have a tripod, you can reduce the shutter speed and ISO lower than the upper level to minimize noise.

 

  • If the camera has a tripod and shoots at night, you can set a slow shutter speed of 1.2.4 seconds, reduce the ISO to a minimum, usually 100, of small aperture f / 8 - f / 16 or up to it.

 

  • In bright enough conditions, shooting in the day, outdoors, you can choose ISO auto mode. When you adjust the priority, the camera will automatically calculate the lowest ISO to have enough light for the image. This is an effective way of photographing events.
iso

Source: Adorama

After reading this article, you have a better understanding of the effects of ISO speed during photography. If you are having difficulty taking photos, please contact Tron House now!

 

 

 

Read more: 

Tips chụp ảnh sản phẩm với nước bạn không thể bỏ qua

Những địa điểm chụp Lookbook độc đáo

Chụp ảnh nội thất và những "thủ thuật" cần lưu ý

 

TRÒN HOUSE SUMMARIED