Đây không phải là hình ảnh chụp.

Bạn đang đọc đúng rồi đó. Tất cả những bức ảnh này được hoàn hiện bằng sự kết hợp của nhiều kỹ xảo, đặc biệt là kỹ thuật Manipulation (tạm dịch là Ghép Ảnh). Được thực hiện bở Rain Creative, bằng những kỹ năng tuyệt vời, các hình ảnh đã được thực hiện tỉ mỉ đến từng chi tiết. Hãy cùng xem các tác phẩm cuối cùng nhé. 

13-chup-hinh-mon-an14-chup-hinh-mon-an

15-chup-hinh-mon-an15-chup-hinh-mon-an

16-chup-hinh-mon-an16-chup-hinh-mon-an

Đưới đây là các bước thực hiện để cho ra một bức ảnh cuối cùng. Mỗi bức ảnh mất khoảng 4 - 5 giờ thực hiện liên tục.

1-chup-hinh-mon-an
2-chup-hinh-mon-an
3-chup-hinh-mon-an
4-chup-hinh-mon-an
5-chup-hinh-mon-an
6-chup-hinh-mon-an
7-chup-anh-mon-an
8-chup-hinh-mon-an
8-chup-anh-mon-an
9-chup-hinh-mon-an
10-chup-hinh-mon-an
11-chup-hinh-mon-an
12-chup-hinh-mon-an
12-chup-hinh-mon-an
 
Ảnh: Rain Creative. 
Dịch và tổng hợp: Tròn House