[English Below] 2019 sắp khép lại với sự phát triển mạnh mẽ của Content Marketing, mở ra một năm 2020 với đầy thách thức. Đây cũng chính là thời điểm để các Marketer nhìn nhận lại và đưa ra những chiến lược Content Marketing mới thích nghi với xu hướng phát triển của Digital Marketing trong năm tới.

 

Hãy cùng Tròn House khám phá xem 5 xu hướng Content Marketing nào sẽ “lên ngôi” trong năm 2020 sắp tới nhé!

 

content marketing

Photo By Inflow

 

  • Live Video (Video trực tiếp)

Live Video có thể không hoàn toàn là một xu hướng mới, nhưng sức ảnh hưởng của nó vẫn lan tỏa mạnh mẽ trong năm 2020 sắp tới. Live video mang đến sự tương tác cao, đem lại cảm xúc chân thực và những trải nghiệm trực tiếp cho người xem. Các ứng dụng mạng xã hội như Instagram Stories, Facebook Stories, Snapchat,...khá phổ biến với tính năng live video. Theo khảo sát, người dùng trên Facebook dành thời gian xem Live Video nhiều hơn gấp 3 lần so với video thông thường.

 

Vậy tại sao Live Video lại thú vị với người xem? Bởi người xem sẽ trải nghiệm được những nội dung marketing chân thực thông qua video quay trực tiếp. Ngoài ra, Live Video giúp kết nối giữa thương hiệu với đối tượng khách hàng mục tiêu với tính năng trả lời câu hỏi trực tiếp. Khách hàng sẽ dễ dàng tiếp nhận thông tin về sản phẩm - dịch vụ do chính thương hiệu giới thiệu trực tiếp qua video. Chính vì vậy, hãy kết hợp Live Video vào chiến lược Content Marketing vào năm 2020 của bạn nhé!

 

content marketing

Photo By Spread The World Media

 

  • Điều khiển và tìm kiếm bằng giọng nói (Voice Search)

Một xu hướng Content Marketing khác cho năm 2020 là sử dụng tìm kiếm bằng giọng nói. Ngày càng có nhiều người sử dụng Voice Search như Siri trên Iphone, Alexa, Google Assistant. Do đó, các thương hiệu sẽ cần tối ưu hóa cho tìm kiếm bằng giọng nói. 

 

content marketing

Photo By 99firms

 

Ngoài ra, tối ưu hóa cho thiết bị di động cũng cực kỳ quan trọng, vì hầu hết các tìm kiếm bằng giọng nói được thực hiện trên thiết bị di động. Google ưu tiên các trang web được tối ưu hóa cho thiết bị di động trong kết quả tìm kiếm.

 

Để thực hiện điều này, hãy làm cho nội dung content trở nên giống cuộc đàm thoại. Nội dung content bao gồm các từ khóa đuôi dài, những cụm từ mô tả khu vực xung quanh vị trí của bạn, chẳng hạn như quận 1. 

 

  • Chatbot

Theo khảo sát năm 2019, 55% người yêu thích nhận được phản hồi ngay lập tức từ Chatbot trên Facebook và 35% người muốn thấy nhiều công ty sử dụng Chatbot thường xuyên hơn.

 

Chatbot là một tính năng vô cùng tiện ích giúp bạn giải đáp các câu hỏi đơn giản của khách hàng về dịch vụ của bạn, cung cấp chi tiết về thanh toán, phân phối sản phẩm và ghi lại phản hồi của người dùng.

 

content marketing

Photo By UX Planet

 

  • Video 360 độ

Video 360 độ là xu hướng video marketing 2020, giúp người xem có được trải nghiệm nội dung chân thực hơn, tốt hơn và mang đến chế độ xem phong phú, cho phép mỗi người chọn nơi sẽ xem. Lợi thế của ảnh 360 độ sẽ không chỉ cho người dùng quan sát tất cả những cảnh vật ở trong tầm mắt mà còn xa ở trên như bầu trời và cả dưới nơi mà người dùng đang đứng. Vì vậy những nội dung này thường được áp dụng để tăng trải nghiệm người dùng trên các website hay các nền tảng hình ảnh mới.

 

content marketing

Photo By Green Buzz 

 

  • Content marketing tương tác

Tương tác là cách nhanh nhất để thu hút nhiều đối tượng khách hàng mục tiêu. Bằng cách này, họ không chỉ lướt qua bài đăng của bạn, mà còn có những trải nghiệm và kết nối cùng các hoạt động của thương hiệu.

 

Để làm nội dung tương tác, bạn có thể tạo các khảo sát, câu hỏi, hay video tương tác trực tiếp. Các trò chơi minigame, giveaway, cuộc thi,..cũng là cách tuyệt vời để thu hút người dùng tham gia. Theo nghiên cứu, các nội dung content được cá nhân hóa có thể tăng chi tiêu của khách hàng lên đến 500%. Do đó, nội dung content tương tác là một điều đáng thử cho năm 2020 của bạn.

 

content marketing

 

Xu hướng content marketing thay đổi theo từng năm theo sự phát triển của công nghệ. Để có những chiến lược marketing hiệu quả, việc nắm bắt các xu hướng content marketing mới là điều vô cùng quan trọng. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình thực hiện content marketing, hãy liên hệ Tròn House ngay nhé!

 

TỔNG HỢP BY TRÒN HOUSE

 

 

FORECAST 5 CONTENT MARKETING TRENDS WILL BE "PREFERENTIAL" IN 2020

2019 is about to close with the strong development of Content Marketing, opening a challenging 2020 year. This is also the time for marketers to rethink and come up with new Content Marketing strategies to adapt to the development trend of Digital Marketing in the coming year.

 

Let's Tron House explore 5 Content Marketing trends will "Preferential" in 2020!

 

content marketing

Photo By Inflow

 

  • Live Video 

Live Video may not be completely a new trend, but its impact will still be strong in the coming 2020. Live video brings high interaction, bring real feelings and direct experiences to viewers. Social networking applications such as Instagram Stories, Facebook Stories, Snapchat, ... are quite popular with live video features. According to the survey, users on Facebook spend 3 times more time watching Live Video than regular videos.

 

So why is Live Video so interesting to viewers? Because viewers will experience true marketing content through live video. In addition, Live Video helps connect the brand with the target audience with direct question answer. Customers will easily receive information about products - services introduced by the brand directly via video. Therefore, incorporate Live Video into your Content Marketing strategy in 2020!

 

content marketing

Photo By Spread The World Media

 

  • Control and search by voice (Voice Search)

Another Content Marketing trend for 2020 is to use voice search. More and more people use Voice Search like Siri on Iphone, Alexa, Google Assistant. Therefore, brands will need to optimize for voice search.

 

content marketing

Photo By 99firms

 

In addition, mobile optimization is also extremely important, as most voice searches are performed on mobile devices. Google prioritizes websites that are optimized for mobile devices in search results.

 

To do this, make the content look like a conversation. Content content includes long tail keywords, phrases that describe the area around your location, such as district 1.

 

  • Chatbot

According to a 2019 survey, 55% of lovers get instant feedback from Chatbot on Facebook and 35% of people want to see more companies using Chatbot more often.

 

Chatbot is an extremely useful feature that helps you answer simple customer questions about your service, provide billing details, distribute products and record user feedback.

 

content marketing

Photo By UX Planet

 

  • 360 degree video

360-degree video is a 2020 marketing video trend, helping viewers to have a more authentic, better content experience and provide a rich view, allowing each person to choose where to watch. The advantage of 360-degree images will not only allow users to observe all the sights in view but also as far up as the sky and below where the user is standing. Therefore, this content is often applied to increase user experience on new websites or image platforms.

 

content marketing

Photo By Green Buzz 

 

  • Interactive content marketing

Interaction is the fastest way to attract more target customers. In this way, they not only glance at your post, but also experience and connect with brand activities.

 

To make interactive content, you can create surveys, questions, or interactive videos directly. Minigames, giveaway games, contests, etc. are also a great way to engage users. According to the study, personalized content content can increase customer spending by up to 500%. Therefore, interactive content is a must for your 2020 experience.

 

content marketing

 

Content marketing trends change each year according to the development of technology. In order to have effective marketing strategies, it is important to understand the content marketing trends. If you are having difficulty implementing content marketing, please contact Tron House now!

 

TRON HOUSE SUMMARIED