“Mỗi người dân là một chiến sĩ”

CHUNG TAY CÙNG ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH 

VÌ CỘNG ĐỒNG VÀ VÌ 1 VIỆT NAM THÂN THƯƠNG!

 

Dịch bệnh đã gây ra rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống.

 

Ngay lúc này, việc cần thiết nhất là chúng ta - mỗi người dân cần GIỮ VỮNG TINH THẦN, TÍCH CỰC, nêu cao ý thức, trách nhiệm, tiếp tục thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K.

 

Từng người thực hiện tốt, sẽ lan tỏa ý thức cho nhiều người và cho cả cộng đồng. Đây chính là “liều vắc xin” hiệu quả nhất giúp Việt Nam sớm chiến thắng đại dịch. 

 

TRÒN HOUSE tin rằng, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, 

Thương lắm Việt Nam ơi!

 

TRÒN HOUSE