Vì sao Alibaba thâu tóm ví điện tử của Việt Nam?

[English Below] Theo nguồn tin từ Reuters, Ant Financial - công ty fintech của tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Alibaba đã mua lại lượng cổ phần khá lớn của ví điện tử eMonkey của Việt Nam. Liệu Alibaba đã có chiến lược gì khi làm việc này?

 

Ant Financial đang được gì?

 

Với phi vụ mua lại khối lượng lớn cổ phần, hiện nay Ant Financial đã nắm giữ tối đa 50% cổ phần trong eMonkey. Điều này dự kiến sẽ tạo ra những ảnh hưởng đáng kể cho ví điện tử này. Thương vụ này cho phép Ant Financial tham gia vào thị trường thanh toán Việt Nam vì eMonkey đã có giấy phép hoạt động được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.

 

Cùng với Tencent, Ant Financial đã thống trị khoảng 90% thị trường thanh toán Trung Quốc. Do vậy, công ty này cần tìm kiếm thêm những thị trường bên ngoài để tiếp tục mở rộng phát triển hơn nữa. Bên cạnh việc tìm cách đầu tư vào các dịch vụ công nghệ khác để mở rộng phạm vi hoạt động, Ant Financial đã đẩy mạnh khả năng chấp nhận thanh toàn trên toàn thế giới để khách hàng Trung Quốc có thể sử dụng khi ra nước ngoài. Đồng thời, Ant Financial cũng hợp tác với các ví địa phương để dễ dàng tiếp cận người dùng mới và tăng khối lượng thanh toán. Việc hợp tác với vị điện tử eMonkey của Việt Nam được xem là có thể đáp ứng được cả 2 mục tiêu này.

 

Vì sao Alibaba thâu tóm ví điện tử của Việt Nam

Nguồn: dreamcircle.media

Đông Nam Á đang là một thị trường đầy tiềm năng mà nhà đầu tư nào cũng muốn đặt chân đến và phát triển. Tổng khối lượng giao dịch của ngành thanh toán số tại Đông Nam Á dự kiến tăng từ 600 tỷ USD năm 2019 lên 1,1 nghìn tỷ USD vào năm 2025. Trong đó, ví điện tử chiếm 22 tỷ USD vào năm 2019 sẽ tăng lên 114 tỷ USD vào năm 2025. Những con số này được trích từ báo cáo của Google, Temasek và Bian&Company.

 

Khó khăn gì đang đợi trước mắt?

 

Việt Nam cũng là một quốc gia đang có những bước thay đổi đầy tích cực trong những năm gần đây. Việt Nam được dự báo sẽ là nền kinh tế Internet lớn thứ 3 Đông Nam Á, sau Indonesia và Thái Lan, với giá trị lên đến 43 tỷ USD vào năm 2025. Do đó, Việt Nam thực sự là mục tiêu quan trọng của Ant Financial.

 

Vì sao Alibaba thâu tóm ví điện tử của Việt NamSource: Trade Circle

Tuy nhiên, Business Insider đánh giá việc mở rộng đầu tư của Ant Financial vào thị trường Việt Nam sẽ phải đối mặt với những sự cạnh tranh mạnh mẽ bởi Grab cũng đang nhắm đến thị trường này. Grab đã hợp tác vô cùng thành công với ví điện tử Moca và đạt được những thành lợi đáng kể. Hồi tháng 8/2019, chủ tịch Grab đã tuyên bố có kế hoạch đầu tư vài trăm triệu USD vào thị trường Việt Nam.

 

Một thị trường tiềm năng sẽ có vô số “ông lớn” muốn nhảy vào. Dù Ant Financial nói riêng và Alibaba nói chung dẫn đầu tại thị trường Trung Quốc nhưng khi vượt ra khỏi biên giới, nhiều công ty cũng có quy mô lớn tương tự. Chính vì vậy, Ant Financial cần phải có chiến lược cụ thể để dẫn đầu “mảnh đất màu mỡ” Việt Nam này.


TỔNG HỢP BỞI TRÒN HOUSE

Nguồn tham khảo: CafeBiz

 

Đọc thêm:

>>>  DÙ NHU CẦU MUA SẮM ONLINE TĂNG VỌT VÌ ĐẠI DỊCH COVID-19, ALIBABA VẪN “LỰC BẤT TÒNG TÂM” DO GIAO THƯƠNG HẠN CHẾ VÀ THIẾU HỤT LAO ĐỘNG

 

 

 

WHY DID ALIBABA ACQUIRE VIETNAM'S ELECTRONIC WALLET?

 

According to sources from Reuters, Ant Financial - a fintech company of e-commerce giant Alibaba has bought a large number of shares of Vietnam's eMonkey e-wallet. What strategy did Alibaba have in doing this?

 

With the acquisition of a large volume of shares, Ant Financial now holds a maximum of 50% of the shares in eMonkey. This is expected to make a significant impact on this digital wallet. This deal allows Ant Financial to participate in Vietnam's payment market because eMonkey has a license to operate issued by the State Bank of Vietnam.

 

Together with Tencent, Ant Financial has dominated about 90% of the Chinese payment market. Therefore, the company needs to find more outside markets to continue to expand further. In addition to seeking to invest in other technology services to expand its reach, Ant Financial has increased its ability to accept payments worldwide so that Chinese customers can use it when abroad. At the same time, Ant Financial also works with local wallets to easily reach new users and increase payment volume. The cooperation with Vietnam's eMonkey electronics is considered to be able to meet both of these goals.

 

Vì sao Alibaba thâu tóm ví điện tử của Việt Nam

Nguồn: dreamcircle.media

Southeast Asia is a potential market that every investor wants to come and develop. The total volume of digital payment transactions in Southeast Asia is expected to increase from the US $ 600 billion in 2019 to the US $ 1.1 trillion in 2025. Of which, electronic wallets accounting for the US $ 22 billion in 2019 will increase. $ 114 billion by 2025. These figures are from Google, Temasek, and Bian & Company reports.

 

Vietnam is also a country that has experienced positive changes in recent years. Vietnam is forecast to be the third-largest Internet economy in Southeast Asia, after Indonesia and Thailand, with a value of up to USD 43 billion by 2025. Therefore, Vietnam is really an important goal of Ant. Financial.
 

 

Vì sao Alibaba thâu tóm ví điện tử của Việt NamSource: Trade Circle

However, Business Insider said that Ant Financial's investment expansion into the Vietnamese market will face strong competition because Grab is also targeting this market. Grab has successfully cooperated with Moca e-wallet and achieved significant success. In August 2019, President Grab announced a plan to invest several hundred million USD in the Vietnamese market.

 

A potential market will have a lot of "big" want to jump in. Although Ant Financial in particular and Alibaba in the general lead in the Chinese market, many companies are similarly large. Therefore, Ant Financial needs to have specific strategies to lead this "fertile land" in Vietnam.


TRON HOUSE SUMMARY

Source: CafeBiz