Tròn House Tròn House +84 961 934 065 cs@tronhouse.com

Chụp hình ảnh sản phẩm

Chụp hình ảnh quảng cáo

Chụp hình ảnh sản phẩm thời trang

R&B

Nội dung
R&B là một trong những hãng đầu tiên đặt chân đến Việt Nam khi cơn bão trà sữa đổ bộ khắp châu Á. Với mong muốn đưa văn hóa trà Đài Loan đi khắp thế giới, R&B luôn xem trọng sức khỏe người tiêu dùng, mang đến những lá trà chất lượng tuyệt hảo. R&B is one of the first brands set foot on Vietnam when the milk tea storm spread throughout Asian. With the desire to bring Taiwan tea culture around the world, R&B always attaches great importance to consumers' health and brings excellent quality tea leaves.