Vật thể tinh thần tại Thượng Hải

Bộ ảnh Totems (tạm dịch là Vật Thể Tinh Thần) được thực hiện tại thành phố Thượng Hải của nhiếp ảnh gia đến người Pháp, Alain Delorme. Hình ảnh thể hiện những con người bình thường gồng gánh những kiện hàng to lớn trên phương tiện vận chuyển của họ. Alain đã tạo ra những bức ảnh này trong thời gian từ 2009 - 2011. "Với một chút kỹ xảo về Photoshop được sử dụng nhằm gia tăng số lượng hàng hoá để mang lại sự ấn tượng, biến những người bình thường của xã thành những nghệ sĩ và người hùng thời hiện đại trong bức ảnh. Tất cả nhằm thể hiện những sản phẩm "Made in China" được nhân vật trong ảnh vận chuyển được tạo ra từ một hình thức bóc lột sức lao động" - Alain trả lời trong bài phỏng vấn với The Guardian trong dự án của ảnh.

1-vat-the-tinh-than-1
2-vat-the-tinh-than
4-vat-the-tinh-than
5-vat-the-tinh-than
7-vat-the-tinh-than
6-vat-the-tinh-than
10-vat-the-tinh-than
11-vat-the-tinh-than
 
 
 
 TỔNG HỢP BY TRÒN HOUSE