Các công ty bảo hiểm tung gói sản phẩm theo mùa dịch Covid-19

 

[English Below]  Nhân mùa dịch bệnh, hàng loạt công ty bảo hiểm đã tung các gói sản phẩm linh hoạt, tương ứng với tình hình hiện tại nhằm giữ chân, thu hút và hỗ trợ khách hàng nếu có bất kỳ vấn đề phát sinh nào xảy ra.

 

Bảo hiểm BSH

 

Tổng công ty Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) vừa tung ra gói bảo hiểm có tên Encovy (nCoV Shield) ngay mùa dịch bệnh. Với gói sản phẩm này, chỉ với mức phí 200.000đồng/người/năm, khách hàng có thể được hưởng quyền lợi lên đến 100 triệu đồng/người. Trong trường hợp nghi nhiễm và điều trị cách ly, khách hàng có thể được nhận chi phí nằm viện 100.000 đồng/người/ngày.

 

Ba ưu điểm của sản phẩm này được công ty bảo hiểm phi nhân thọ nhấn mạnh là: không giới hạn độ tuổi, không giới hạn chi phí điều trị mỗi ngày nằm viện và không giới hạn số ngày nằm viện. Bảo hiểm sẽ có hiệu lực ngay khi khách hàng hoàn tất mua sắm sản phẩm.

 

Source: Tuổi Trẻ

 

Bảo hiểm VASS

 

Cũng “ăn theo” Covid-19, Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) tung ra gói sản phẩm mới Corona Care, triển khai qua ứng dụng bảo hiểm công nghệ LIAN. sản phẩm này có mệnh giá 200.000 đồng/người/năm và được hưởng quyền lợi bảo hiểm tối đa 100 triệu đồng/người cho bất kỳ khách hàng nào có xét nghiệm dương tính với Covid-19 sau thời điểm mua. Bảo hiểm này cũng không giới hạn độ tuổi khách hàng.

 

Điều đặc biệt, LIAN nhấn mạnh phí thu về của gói sản phẩm này nếu không chi trả hết sẽ dành để vào quỹ trích lập dự phòng rủi ro và tái phục vụ cho cộng đồng bằng việc đầu tư vào các nghiên cứu về y tế phục vụ cho việc ngăn ngừa các đại dịch có thể xảy ra với cộng đồng.

 

Nguồn: Kam.vn

 

Bảo hiểm PVI

 

Nhà Bảo hiểm PVI thuộc tổng công ty dầu khí Petrovietnam ra mắt Bảo hiểm Corona++ ngay giữa mùa dịch này. Theo đó, Bảo hiểm này gồm hai gói là Corona++1 và Corona++2. Ở gói Corona++1, với mức phí 195.000 đồng/người/năm, khách hàng được hưởng quyền lợi 100 triệu đồng/người/vụ; phạm vi bảo hiểm khi khách hàng tử vong do corona hoặc do tại nạn và ốm đau thông thường. Còn với gói Corona++2, mức phí là 330.000 đồng/người/năm và quyền lợi 100 triệu đồng/người/vụ; những khách hàng đăng ký gói sản phẩm này sẽ được hưởng trợ cấp nằm viện 300.000 đồng/ngày trong thời ly bị cách ly hoặc xác định dương tích với corona. Cả hai gói sản phẩm trên đều áp dụng với khách hàng dưới 65 tuổi.

 

Source: Bảo hiểm PVI

 

Không chỉ khối phi nhân thọ, các công ty bảo hiểm nhân thọ cũng nhanh chóng triển khai các chương trình cho khách hàng trước tình hình dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng như hiện nay. 

 

Bảo hiểm Manulife

 

Theo đó, trong khoảng thời gian này, Bảo hiểm Manulife Việt Nam bán qua sàn thương mại điện tử Shopee ba gói sản phẩm lần lượt có giá 199.000 đồng, 599.000 đồng và 999.000 đồng mỗi năm. Đối tượng tham gia từ 18-40 tuổi. Với những khách hàng bị nghi hoặc xác nhận đã nhiễm Covid-19, quyền lợi trợ cấp y tế được tính theo mức giá nằm viện tại khoa chăm sóc sức khỏe đặc biệt tương ứng với gói bảo hiểm đã đăng ký, lần lượt là 200.000 đồng/ngày, 400.00 đồng/ngày và 600.000 đồng/ngày. Quyền lợi này vẫn được giải quyết riêng cùng với chi phí cách ly đã được nhà nước hỗ trợ như cách hỗ trợ tài chính cho khách hàng trong thời gian điều trị.

 

Bảo hiểm Prudential cũng phát đi thông điệp sẽ hỗ trợ tiền mặt 20 triệu đồng/người cho khách hàng của công ty nếu không may bị nhiễm virus corona. Chương trình hỗ trợ y tế đặc biệt này được triển khai từ ngày 6/2 đến 30/4/2020. Khoản hỗ trợ này tương ứng với mức độ nghiêm trọng dựa trên số ngày khách hàng phải nằm viện điều trị cách ly. 

 

Cụ thể, với thời gian nằm viện điều trị từ 3-9 ngày thì giá trị khoản hỗ trợ này là 10 triệu đồng/khách hàng; từ 10 ngày trở lên là 20 triệu đồng. Công ty bảo hiểm này khẳng định các quyền lợi theo hợp điểm bảo hiểm đã phát hành vẫn được đảm bảo như quyền lợi bảo hiểm tử vong, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo hay bảo hiểm thương tật.

 

Source: Manulife

 

Ngành bảo hiểm được đánh giá chịu ảnh hưởng cả hai chiều tích cực và tiêu cực trong mùa dịch bệnh này. Tuy nhiên, các công ty hoàn toàn có thể chủ động xoay chuyển tình thế. Như việc các công ty bảo hiểm ở trên ra mắt gói sản phẩm hoặc hỗ trợ ngay tại thời điểm người dân đang cực kỳ hoang mang, lo lắng. Không chỉ đồng hành hỗ trợ, việc làm này còn giúp các nhà bảo hiểm có thêm nhiều khách hàng tiềm năng mới.

 

 

Đọc thêm:

GIÁ THUÊ NHÀ TẠI TP.HCM ĐỘT NHIÊN GIẢM MẠNH

MỞ RA CƠ HỘI THANH TOÁN ONLINE KHI TIỀN MẶT BỊ CÁCH LY GIỮA DỊCH BỆNH

KHÔNG ÍT LOCAL BRAND BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19

TRÒN HOUSE

 

 

INSURANCE COMPANIES LAUNCH SEASONAL COVID-19 PACKAGES

 

During the epidemic, a series of insurance companies have launched flexible product packages, corresponding to the current situation in order to retain, attract, and support customers if any problems arise.

 

Saigon - Hanoi Insurance Corporation (BSH) has just launched an insurance package called Encovy (nCoV Shield) at the time of the epidemic. With this product package, for only VND 200,000 / person/year, customers can enjoy benefits of up to VND 100 million / person. In the case of suspected infection and isolation treatment, customers can receive hospitalization expenses of VND 100,000 / person/day.

 

The three advantages of this product emphasized by non-life insurance companies are no age limit, no limit on the cost of treatment per day of hospitalization, and no limit on the number of days in the hospital. Insurance will be effective as soon as the customer purchases the product.

 

Source: Tuổi Trẻ

 

Also "based on" Covid-19, Vien Dong Insurance (VASS) launched a new Corona Care product package, deployed through the application of LIAN technology insurance. This product has a face value of VND 200,000 / person/year and is entitled to a maximum insurance benefit of VND 100 million / person for any customer who tests positive for Covid-19 after the time of purchase. This insurance does not limit the age of customers.

 

Especially, LIAN emphasizes that the fee of this product package if not paid up will be put into the fund for setting up risk provisions and re-serving the community by investing in research on health care. for preventing pandemics from happening in the community.

 

Nguồn: Kam.vn

 

PVI Insurance House of Petrovietnam has launched Corona ++ Insurance in the middle of this season. Accordingly, this Insurance includes two packages: Corona ++ 1 and Corona ++ 2. In Corona ++ 1 package, with the fee of VND 195,000 / person/year, customers will receive benefits of VND 100 million / person/case; coverage when a customer dies of corona or due to accident and general sickness. As for Corona ++ 2 package, the fee is VND 330,000 / person/year and benefits are VND 100 million / person/case; Customers who register this product package will receive a hospital allowance of VND 300,000 during the time of isolation or positive coronary identification. Both packages are available for customers under 65 years of age.

 

Source: Bảo hiểm PVI

 

Not only the non-life sector, but life insurance companies also quickly launch programs for customers in the face of the current serious disease outbreak.

 

Accordingly, during this period, Manulife Vietnam Insurance sold through Shopee e-commerce platform three packages of products priced at VND 199,000, VND 599,000, and VND 999,000 per year, respectively. Participants from 18-40 years old. For customers suspected or confirmed to have been infected with Covid-19, medical benefits are calculated according to the hospitalization rate at the special health care department corresponding to the registered insurance package, respectively 200,000 VND / day, VND 400.00 / day and VND 600,000 / day. This benefit is still dealt with separately, with the state-subsidized isolation as a way to provide financial support to clients during treatment.

 

Prudential Insurance also broadcasts the message that it will provide cash support of VND 20 million / person to the company's customers if unfortunately infected with coronavirus. This special medical assistance program will run from February 6 to April 30, 2020. This amount of support corresponds to the severity based on the number of days the customer is hospitalized in isolation.

 

Specifically, with the hospital stay of 3-9 days, the value of this support is VND 10 million / customer; 10 days or more is 20 million. The insurer insists that the benefits under the issued insurance policy are still guaranteed such as death insurance, critical illness insurance, or disability insurance.

 

Source: Manulife

 

The insurance industry is assessed to be affected both positively and negatively in this epidemic season. However, companies can completely take the initiative. Such as the above insurance companies launch product packages or support at the time when people are extremely confused and worried. Not only will this support work, but it will also help insurers gain more new potential customers.

 

 

Đọc thêm:

GIÁ THUÊ NHÀ TẠI TP.HCM ĐỘT NHIÊN GIẢM MẠNH

MỞ RA CƠ HỘI THANH TOÁN ONLINE KHI TIỀN MẶT BỊ CÁCH LY GIỮA DỊCH BỆNH

KHÔNG ÍT LOCAL BRAND BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19

TRÒN HOUSE