4 tips tuyệt vời giúp quá trình video post production trở nên dễ dàng hơn

Post production (sản xuất hậu kỳ) là giai đoạn phức tạp nhất trong quy trình sản xuất video. Bởi nó đòi hỏi nguồn nhân lực hậu kỳ, editors dày dặn kinh nghiệm, kỹ năng để có thể chỉnh sửa màu sắc, hình ảnh, cắt ghép dàn dựng video, thêm hiệu ứng âm thanh,...

Trong bài viết lần này, Tròn House sẽ chia sẻ với bạn 4 tips tuyệt vời giúp quá trình video post production trở nên dễ dàng hơn nhé!

 

video post production

Source: Fossbytes

 

  • Sắp xếp các cảnh quay để quá trình chỉnh sửa trở nên đơn giản hơn

Đội ngũ Editors hãy dành thời gian để tìm hiểu về nội dung, ý tưởng mà video muốn truyền tải đến người xem để có thể sắp xếp chính xác thứ tự các cảnh quay. Để giai đoạn này diễn ra thuận lợi hơn, editors có thể lên một buổi meeting với những thành viên trong đội ngũ sản xuất video để nhận được thông tin về ý tưởng của từng phân cảnh quay, ghi lại kịch bản, những đoạn text cần chèn vào khi chỉnh sửa video.

 

video post production

Source: Dalet

 

  • Chỉnh sửa hình ảnh và âm thanh để truyền tải câu chuyện video

Chỉnh sửa hiệu ứng hình ảnh và âm thanh là một trong những bước quan trọng nhất của post production. Phông chữ được chèn trong video có vừa mắt người xem hay không? Animation (hình ảnh động) trong video đã đủ hấp dẫn, sáng tạo chưa? Sử dụng các hiệu ứng đồ họa 3D, 360 độ đang trở thành xu hướng video marketing hiện nay. Liệu nội dung video của bạn có phù hợp để ứng dụng các xu hướng đồ họa thịnh hành này hay không?

 

Video By Tròn House

 

Để đảm bảo những gì người xem nhìn thấy trên video khớp với những gì họ nghe được, editors cần phải chèn hiệu ứng âm thanh theo từng khung hình. Bước này có thể sẽ mất khá nhiều thời gian để hoàn thành. Tuy nhiên, thời gian dài hay ngắn còn phụ thuộc vào nội dung video của bạn. Bạn cần sử dụng file âm thanh có định dạng phù hợp. Bên cạnh đó, nếu video quảng cáo của bạn sẽ đăng tải trên kênh youtube, hãy lựa chọn file nhạc không vi phạm bản quyền. Cuối cùng, cả team có thể ngồi họp lại với nhau để kiểm tra lại từng shot xem đã khớp với âm thanh, và hiệu ứng hình ảnh đã phù hợp hay chưa.

 

video post production

Source: Avid

 

  • Chỉnh màu cho video

Khi các hiệu ứng hình ảnh và âm thanh đã được thêm vào, đây là thời điểm thích hợp để chỉnh sửa màu sắc cho video. Cân chỉnh màu sắc là quá trình thay đổi màu sắc của ánh sáng bằng bộ lọc kỹ thuật số để mỗi shot hình khớp với nhau. Editors sẽ chỉnh sửa độ phơi sáng (exposure), chẳng hạn như shot này tập trung quá nhiều ánh sáng, trong khi shot kia lại thiếu ánh sáng. Ngoài ra, editors còn khắc phục vấn đề màu sắc của ánh sáng không phù hợp, điều chỉnh cân bằng trắng (White balance),...

 

Image result for chỉnh màu của video


 Source: Mahmud

  • Chèn tiêu đề và end cards

Thêm tiêu đề và end cards là hai yếu tố quan trọng để video trở nên hoàn thiện. Tiêu đề đặt đầu video, và end cards là hình ảnh tiêu đề được đặt cuối video. Các thương hiệu thường thiết kế end cards cuối video để cung cấp cho người xem những thông tin về dịch vụ, tên nhà sản xuất, người mẫu,...Bên cạnh đó, end cards cũng được xem như một text ngắn tóm tắt thông điệp chính mà bạn muốn gửi gắm qua video. End cards thường sử dụng để làm nổi bật tên thương hiệu, logo, thông tin thương hiệu. Đồng thời, nó cũng là cách để khuyến khích người xem “hành động” qua việc sử dụng Call-to-action như: “Hãy liên hệ chúng tôi”,...

 

video post production

Source: Pixabay

 

Sản xuất hậu kỳ là một giai đoạn khá khó khăn và phức tạp bởi nó cần sự phối hợp nhịp nhàng của cả một đội ngũ sản xuất, kỹ năng chuyên nghiệp và cả thời gian lẫn công sức. Sau khi đọc bài viết trên, bạn đã cập nhật thêm cho mình những tips tuyệt vời để quá trình video post production trở nên dễ dàng hơn chưa? Nếu bạn đang muốn sở hữu những video marketing sáng tạo, hãy liên hệ Tròn House ngay nhé!

Xem thêm: Sức mạnh tuyệt vời của visual content marketing trong thời đại 4.0

 

TỔNG HỢP BY TRÒN HOUSE

 

English Below:

 

4 great tips to make video post production process easier

 

Post production is the most complex stage in the video production process. Because it requires post-production human resources, experienced editors, skills to be able to edit colors, images, video editing, sound effects, etc.

In this article, Tron House will share with you 4 great tips to make the video post production process easier!

 

video post production

Source: Fossbytes

 

  • Arrange the footage to make the editing process easier

The Editors team takes the time to learn about the content and ideas that the video wants to convey to viewers in order to accurately arrange the sequence of scenes. To make this stage more convenient, editors can hold a meeting with the members of the video production team to receive information about the ideas of each scene, recording the script, the text needed insert when editing video.

 

video post production

Source: Dalet

 

  • Edit images and audio to convey video stories

Editing visual and sound effects is one of the most important steps in post production. Does the font inserted in the video fit the eye of the viewer? Is the animation in the video appealing enough? Using 3D graphic effects, 360 degrees is becoming the current trend of video marketing. Is your video content suitable for applying these trending graphic trends?

 

Video By Tròn House

 

To ensure that what viewers see on the video matches what they hear, editors need to insert sound effects based on frame. This step may take a long time to complete. However, the length of time depends on the content of your video. You need to use an audio file of a suitable format. Besides, if your promotional video will be posted on the YouTube channel, select the music file that does not infringe copyright. Finally, the whole team can sit together to check each shot to see if it matches the sound, and the visual effects are appropriate.

 

video post production

Source: Avid

 

  • Edit color for the video

 Once the visual and sound effects have been added, this is the right time to edit the color of the video. Color correction is the process of changing the color of the light with a digital filter so that each shot fits together. Editors will adjust the exposure, such as this shot focused too much light, while the other shot lack of light. In addition, editors also fix the problem of the color of the inappropriate light, adjust the white balance, etc.

 

Image result for chỉnh màu của video

Source: Mahmud

 

  • Insert title and end cards

Adding titles and end cards are two important factors to make the video complete. The header of the video, and the end cards are the title image placed at the end of the video. Brands often design end cards for video to provide viewers with information about the service, the name of production firm, the model, etc. Besides, end cards are also seen as a short text summary, key message that you want to convey via video. End cards are often used to highlight brand names, logos, brand information. At the same time, it is also a way to encourage viewers to "act" through the use of Call-to-action such as: "Please contact us", etc.

 

video post production

Source: Pixabay

 

Post-production is a difficult and complex stage because it requires the coordination of an entire production team, professional skills and time and effort. After reading the above article, have you updated yourself with great tips to make the video post production process easier? If you are looking for creative marketing videos, please contact Tron House now!

 

SUMMARIZED BY TRON HOUSE